Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef till Verksamhetsstyrning och Analys vid regionkansli Syd

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

11 juni 2019

Ansök senast

25 juni 2019

Referensnummer

A284.203/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Syd består av Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län och är uppdelat i fem polisområden, tre regionala enheter samt ett regionkansli (stabsorgan). Kansliet har sitt huvudsäte i Malmö och leds av en regionkanslichef. Kansliet består av sju grupper med ett sextiotal medarbetare. Kansliet utgör ledningsstöd till regionpolisledningen samt stöd till övrig verksamhet. Arbetet på kansliet bedrivs brett och består bland annat av att bereda, planera och samordna verksamhet inom hela regionen.

I VSA-gruppens specifika uppdrag ingår bland annat verksamhetsuppföljning, dataskyddssamordning samt intern styrning och kontroll. Uppföljning av verksamheten sker genom både kvalitativa och kvantitativa metoder, såsom processbaserade uppföljningar, uppföljning av genomförda aktiviteter eller sammanställning av data från Polisens IT-system. Uppföljningen sker utifrån ett tydligt medborgarperspektiv där uppföljning av Polisens utredningsverksamhet och serviceverksamhet samt uppföljning av Polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är viktiga delar. Polisens verksamhetsstyrning och uppföljning behöver fortsätta att utvecklas och stärkas kopplat till de effekter som samhället eftersträvas. Ett pågående utvecklingsområde är Polisens medborgar- och trygghetsundersökningar i lokalpolisområdena.

Arbetsbeskrivning

Som chef för Verksamhetsstyrning och analys

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i regionkansliets ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • vara ett stöd för verksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst två års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare
 • för funktionen relevant examen/utbildning
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

meriterande

 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 •  erfarenhet av uppföljnings- och analysarbete

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av chef regionkansli Syd Åsa Palmqvist, 010-5618926.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Katarina Ek, 073-0675574.

Fackliga företrädare

Seko Polisen: Monica Veberg, 070-549 11 35.              

Saco-S: Kjell Frisdal, 070-356 48 71.

Polisförbundet: Theres Lindgren, 0702–87 89 99.

ST inom Polisen: Nås via växeln 114 14.

Övrig information

Anställning

Tillsvidareanställning som inspektör/handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

Placering vid regionkansli Syd

 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.syd@polisen.se senast den 25/6 2019. Märk din ansökan med ref.nr. A284.203/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig kontakta ansvarit HR-konsult Katarina Ek, 0730-675574.

 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen