Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchefer till Regionledningscentralen Syd, Malmö

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

24 juni 2019

Ansök senast

08 augusti 2019

Referensnummer

A321.143/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är Polismyndighetens operativa enhet en bärande del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i hela myndigheten. 

Uppdraget är att stärka den operativa förmågan i polisområdena och att möta människor i deras initiala kontakt med polisen, bland annat i samband med akuta händelser och brottsanmälningar, och vi arbetar dessutom med långtgående utredningsåtgärder. Regionledningscentralen (RLC) i region Syd ansvarar för att leda den operativa ingripandeverksamheten i regionen.

Här bedöms och prioriteras inkommande telefonsamtal och radioanrop. Årligen inkommer drygt 580 000 telefonsamtal och ca 589 000 radioanrop. Vid RLC leds och planeras också större händelser i regionen utifrån en regional operativ lägesbild. Samverkan med andra myndigheter och organisationer är en viktig del i sektionens uppdrag. RLC Syd bedriver ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete i syfte att bli en attraktiv arbetsplats, stärka den operativa förmågan i polisområden och ge bättre service till medborgarna. 

Nu söker vi ett antal gruppchefer med placering i Malmö, Polisregion Syd.

Anställningen avser en tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. 

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef är du RLC-befäl och kommer leda gruppen i det dagliga arbetet samt ansvara för det administrativa uppdraget med bl a personal och ekonomi. Du ansvarar för gruppens arbetstidsförläggning och ledigheter. Som stöd finns planerare som har det övergripande ansvaret för planeringen. Du har även kontrollfunktion för din grupps budget.

Du arbetar aktivt med ett medarbetardrivet utvecklingsarbete där ni tillsammans i gruppen utvecklar och utvärderar verksamheten. Tillsammans tydliggör ni uppdraget med kort- och långsiktiga mål och omsätter dessa till operativa åtgärder. Du kommer tillsammans med medarbetarna även planera, följa upp och utvärdera genomförda utbildningsinsatser, övningar och skarpa insatser.

Har du inte redan RLC-befälutbildning så tillhandahålls den av regionledningscentralen vid tillsättning.

Som gruppchef vid Regionledningscentralen

Ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • vara ansvarig för gruppens arbetsmiljö och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • inventera kompetensbehovet i gruppen och upprätta individuella utvecklingsplaner
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

Är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Har du

 • polisexamen
 • minst 6 månaders aktuell erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet

Meriter

 • erfarenhet av operativ verksamhet inom Polisen och företrädesvis av regionledningscentralen
 • en för befattningen relevant erfarenhet av den tekniska utrustning som hanteras av regionledningscentralen samt de system som används av administration och vid operativt arbete (RAKEL, STORM, Poliskarta mfl).
 • erfarenhet från planeringsverktyg såsom COPS, Palasso samt STATUS

Besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
 • förmåga att skapa struktur och ordning
 • förmåga att prioritera och samverka
 • förmåga att vara nytänkande i utveckling av verksamheten

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se hela kravprofilen här.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av: Elisabeth Nilsson, gruppchef, 0703-676684 fram tom 12/7. Därefter går det bra att kontakta Nicklas Karlsson, sektionschef, 070-6182903.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av Katarina Ek, HR-konsult, 0730-675574 fram tom 12/7. Därefter går det bra att kontakta Johanna Jarbo, HR-konsult, 0722-091046.

Fackliga företrädare

SEKO Polisen - Monica Veberg: 070 - 549 11 35.
SACO – Kjell Frisdal: 070-356 48 71.
Polisförbundet – Therese Lindgren: 0702 – 87 89 99.
Fackförbundet ST nås genom polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Anställning: inspektör
 • Anställningen avser en tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Arbetstidsförläggning: periodplanerad 5:3

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning.

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 18/7 2019. Skicka ansökan via e-post till jobb.syd@polisen.se. Märk din ansökan med dnr A321.143/2019 i mailets ärendemening.

Vänligen uppge i samband med ansökan om du har skyddad identitet. Interna sökande och personer med skyddad identitet uppmanas att ansöka via sin interna e-post. Har du skyddad identitet och ansöker från extern e-post eller har andra uppgifter du bedömer olämpliga att e-posta, kontakta ansvarig HR-konsult.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 2019-08-08!

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen