Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Jurist till Finanspolissektionen, Underrättelseenheten Noa, arbetsort Stockholm

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

04 juni 2019

Ansök senast

28 juni 2019

Referensnummer

121/19

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen (Noa) har ett processansvar för myndighetens brottsbekämpande verksamhet samt funktionsansvar för viss verksamhet, däribland finanspolissektionens (Finanspolisens) verksamhet. Den nationella operativa avdelningen ansvarar även bl.a. för den myndighetsgemensamma särskilda satsningen mot grov organiserad brottslighet, är nationell kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, m.fl.

Underrättelseenhetens huvudsakliga uppdrag är att inhämta, bearbeta, analysera och delge underrättelser till den underrättelseledda polisverksamheten, såväl nationellt som internationellt. Enhetens verksamhet har både en strategisk och en operativ inriktning.

Finanspolisen har funktionsansvar för underrättelseverksamheten avseende penningtvätt och finansiering av terrorism. Finanspolisen är också Sveriges Financial Intelligence Unit (FIU) och är mottagare av rapportering om misstänkta transaktioner avseende penningtvätt eller finansiering av terrorism från olika verksamhetsutövare (banker, växlingskontor och andra finansiella institut) och berörda myndigheter. Uppgifterna registreras, bearbetas och bereds till operativa eller strategiska underrättelserapporter. Finanspolisen genomför också analyser på olika nivåer som ska ge en grund för planering och åtgärder både nationellt och internationellt samt för att återkoppla nya risker och trender till de rapporteringspliktiga verksamhetsutövarna.

Finanspolissektionen med ca 35 medarbetare är en av tre sektioner inom Underrättelseenheten vid Noa. Organisatoriskt består sektionen av en chef, en beredningsgrupp och två handläggargrupper.

Arbetsbeskrivning

Jurist med ansvar för en sammanhållen och verksamhetsnära juridisk expertis i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finanspolisens verksamhet omgärdas av ett flertal lagar och förordningar och utvecklingen inom det rättsliga området är omfattande. Denna tjänst är inriktad mot att förstå, tolka och bedöma penningtvättslagstiftningen och annan relevant lagstiftning inom penningtvätt och finansiering av terrorism, både på nationell nivå och på EU- nivå. Rutiner för den faktiska tillämpningen av regelverken är en viktig del i utvecklingen på området.

Som jurist vid Finanspolisen kommer du att:

• Leda och samordna införandet av relevanta rättsakter i verksamheten
• Följa upp och aktivt medverka i utvecklingen av relevanta rättsakter, både nationella och internationella
• Utveckla rutiner avseende säkerhetsklassificering av inkommen information gällande penningtvätt och finansiering av terrorism, liksom av den information som delges och sprids enligt gällande regelverk.
• Utbilda och informera personalen gällande ny penningtvättslagstiftning för praktisk tillämpning
• Redogöra för inom området relevant rättsutveckling i diverse samarbetsforum
• Vara juridiskt stöd gällande återkoppling till tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare
• Ansvarig för samverkan med rättsavdelning och justitiedepartementet gällande ny penningtvättslagstiftning på EU- nivå

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
• Juridisk utbildning (motsv juristexamen)
• Erfarenhet från juridiskt arbete i bank- eller finansbranschen
• Erfarenhet av utveckling av ny lagstiftning eller föreskrifter, nationellt eller internationellt
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har:

• Erfarenhet av att arbeta med AML-frågor på bank, annan verksamhetsutövare eller tillsynsmyndighet
• Erfarenhet av att ha jobbat i regeringskansliet
• Erfarenhet av att arbeta med olika typer av register
• Erfarenhet av att stödja med juridisk expertis i utvecklingen av olika tekniska system
• Erfarenhet av att arbeta med ekonomisk brottslighet, penningtvätt, eller finansiering av terrorism
• Erfarenhet av självständigt utredningsarbete inom polisen eller annan svensk myndighet
• Erfarenhet av samverkan med brottsbekämpande myndigheter
• Erfarenhet av underrättelsearbete
• Erfarenhet av internationellt arbete

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, engagerad och drivkraftig samt har högt sekretessmedvetande. Vi ser gärna att du har god analytisk förmåga med erfarenhet av att strukturera och sammanställa stora informationsmängder.
Du har god förmåga att arbeta i team, men kan även arbeta självständigt med gott resultat. Du är prestigelös, strukturerad och effektiv. Du måste kunna hantera flera saker samtidigt, även under tidspress.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.

Kontaktpersoner

Bemannande chef, Nicklas Lundh, tfn 0708-135791

Fackliga företrädare

Anna Owens, SACO, tfn 010-56 34 881
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92
Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 0732-490 422

Övrig information

Anställningen
-Anställningsform: Tillsvidare anställning med 6 månaders provanställning
-Arbetsort: Stockholm
-Arbetstid: veckoplanerad arbetstid
-Tillträde: enligt överenskommelse
-Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kommer genomföras före anställningen.

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 28 juni 2019. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format.

Skicka din ansökan via e-post till jobb.noa@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med Ref. nr. 121/19 i mailets ärendemening.
Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan via post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 28 juni 2019.

 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen