Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Sektionschef till Forensiska sektionen, Region Mitt

Sektionschef till Forensiska sektionen, Region Mitt, ref A324.408/2019

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Uppsala län

Utlyst

25 juni 2019

Ansök senast

26 augusti 2019

Referensnummer

A324.408/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, region Mitt har cirka 2000 anställda. Regionen består av tre polisområden; Uppsala, Västmanland och Gävleborg, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Regionala utredningsenheten består av forensiska sektionen, utredningssektionen, aktionsgruppssektionen samt it-brottscentrum (RC3). Enhetens verksamhet är mångfacetterad med en tydlig specialistinriktning och är geografiskt utspridd över regionen.

Inom forensiska sektionen finns kriminaltekniker, lokala brottsplatsundersökare, fotografer och viss annan verksamhet kopplad till den forensiska verksamheten. Som chef för forensiska sektionen kommer du att ha direkt underställda chefer i regionen. Gruppcheferna står under din arbetsledning och du ansvarar för deras arbetsmiljö. Gruppcheferna utgör även din ledningsgrupp.

I samverkan med andra enheter i regionen ska vi vara ledande inom regionens arbete mot grov brottslighet. Utredningsenhetens stryka i brottsbekämpning och uppklarning är den samlade speciallistförmågan samt enhetens förmåga att vara uthållig.

Norm, kultur, och likabehandling är en viktig del av vår strävan efter att blir en än mer attraktiv arbetsplats.

Vi söker nu sektionschef till forensiska sektionen vid regionala utredningsenheten. Du är direkt underställd chefen för regionala utredningsenheten Region Mitt och ingår i dennes ledningsgrupp. Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av från att vara chef på lägst direkt nivå och det är meriterande om du svarat som chef på indirekt nivå under en längre tid. Som sektionschef ska du leda arbetet med att fortsätta att utveckla den regionala forensiska verksamheten.

För denna funktion söker vi en ledare som har förmåga att snabbt ta in ny kunskap och utveckla verksamhet.

Arbetsbeskrivning

Som chef för forensiska sektionen vid regionala utredningsenheten region Mitt

ska du 

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för forensiska sektionen,
 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbeteingå i den regionala utredningsenhetens ledningsgrupp,
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

har du

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetareförmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Rickard Johansson, tfn 070-342 690 00.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: tfn Charlotte Ryrberg, 010-563 64 31.

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare för Polisförbundet, SACO-S, ST och SEKO nås via polisens växel 114 14.
Polisförbundet: Anna Ramsten

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Uppsala

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 26 augusti 2019 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr A324.408/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A324.408/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Till toppen