Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Underrättelsehandläggare vid Polisens underrättelseenhet, placering i Lund

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

04 juni 2019

Ansök senast

23 juni 2019

Referensnummer

Arbetsplatsbeskrivning

Polisens underrättelseverksamhet är en väsentlig del av polisens kärnverksamhet. Uppdraget innefattar bl.a. att inhämta, bearbeta och analysera den information som kommer från allmänheten, enskilda medarbetare och andra underrättelsekällor. Underrättelseverksamheten är den verksamhetsgren inom polisen som producerar kunskap om kriminella miljöer och brottsliga fenomen.

Underrättelsesektionen Syd ansvarar för Polisregion Syds underrättelseverksamhet. Vid underrättelsesektionen bedrivs operativ och strategisk underrättelseverksamhet i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. Underrättelseanalysgrupperna arbetar med att bedriva operativ och strategisk analys i underrättelseinriktningarna. I uppgifterna ingår att upprätthålla lägesbilder, ge stöd till operativa och utredande enheter, kartlägga brottsfenomen och kriminella nätverk, göra hot- och riskanalyser samt ta fram strategiska och operativa underrättelserapporter.

Underrättelsesektionen levererar beslutsunderlag till polisregionens, polisområdets och lokalpolisområdenas ledning liksom till utredningsverksamheten och den brottsförebyggande verksamheten. Därtill samverkar underrättelsesektionen med de andra brottsbekämpande myndigheterna i polisområdet. I det dagliga arbetet ansvarar sektionen för att Polismyndighetens underrättelsearbete utförs enligt nationellt och regionalt fastslagna riktlinjer och prioriteringar. Fokus för funktionen är polisområdets problembild, vilket framförallt innefattar brottsområden inom Polismyndighetens plan för allvarlig och organiserad brottslighet.

Du kommer att arbeta i underrättelsesektion 3 och i en underrättelsegrupp bestående av analytiker, underrättelsesamordnare och handläggare.

Arbetsbeskrivning

Underrättelsehandläggaren kommer att arbeta med underrättelseanalys och skapa underlag för kunskap och beslutsfattande i syfte att stödja bekämpningen av allvarlig och organiserad brottslighet. Det dagliga arbetet bedrivs i databaser och analysprogram med syfte att strukturera, sammanställa och analysera stora informationsmängder. Uppdraget är att producera underrättelser av framförallt operativ karaktär, men även medverka i framtagandet av beslutsunderlag av strategisk karaktär. Arbetet utförs individuellt eller i grupp och presentationer sker både skriftligt och muntligt. Verksamheten bedrivs ofta i samverkan med andra funktioner inom organisationen men ställer även krav på självständigt och målinriktat arbete. Du arbetar vanligtvis inom vissa inriktningar, vilken följer myndighetens nationella och regionala prioriteringar med beaktande av polisområdets problematik.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

·         Bearbetning, viss inhämtning och analys av underrättelseinformation i digital miljö.
·         Kartlägga kriminella aktörer och brottslighet.
·         Bedöma och dra slutsatser om händelseutveckling i den kriminella miljön.
·         Producera och delge beslutsunderlag i form av lägesbilder och problembilder.
·         Producera underlag som utgör beslutsstöd för polisområdets ledning och andra utpekade funktioner inför beslut om operativa åtgärder.
·         Producera underlag som ligger till grund för operativa insatser och inledande av förundersökningar.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

Eftergymnasial utbildning
God vana att arbeta med dator som ditt främsta arbetsverktyg
Goda kunskaper i Office-paketet
Erfarenhet av att ta emot, strukturera och bearbeta stora mängder information
Goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt

Det är meriterande om du har:

Erfarenhet av underrättelseverksamhet
Samverkan mellan myndigheter
Erfarenhet av att hålla föreläsningar eller presentationer

Personliga egenskaper

Arbetsuppgifterna ställer stora krav på kreativitet, analytiskt tankesätt, självständighet och initiativförmåga.

Som person är du strukturerad och noggrann. Dessutom är du mål- och resultatinriktad och du har god förmåga att hantera stressfyllda situationer utan att tumma på kvaliteten. Du har en god förmåga att tillgodogöra dig ny kunskap samt att snabbt växla mellan olika ämnesområden och arbetsuppgifter. För att trivas och fungera i rollen krävs också att du kan arbeta självständigt samtidigt och att du har en god samarbetsförmåga. Du är kommunikativ med förmåga att vara tydlig och pedagogisk, likväl som lyssnande och reflekterande.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner

Mer information om funktionen lämnas av rekryterande chef: Anders Ekberg, 0702-709339

Har du frågar gällande rekryteringsprocessen kontakta HR-Konsult: Patricia Plajer, patricia.plajer@polisen.se

Fackliga företrädare

SACO-S Kjell Frisdal, Tel: 0703-564871,
Polisförbundet, ST, SEKO nås via växeln, 114 14.

 

Övrig information

Anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Antal tjänster: 2
Placeringsort: Lund
Arbetstid: Dagtid med flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningen kräver svenskt medborgarskap

Ansökan

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.syd@polisen.se senast den 23/6 2019. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A288.466/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du tar kontakt med HR-Konsult Patricia Plajer, patricia.plajer@polisen.se.  

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen