Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Yttre befäl till PO Gävleborg placering Gävle

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Gävleborgs län

Utlyst

27 juni 2019

Ansök senast

08 augusti 2019

Referensnummer

C29636/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Mitt har ca 2 000 anställda. Regionen består av tre polisområden, tre regionala enheter (Underrättelse, Utredning och Operativ verksamhet) samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. Polisområdena är Uppsala, Västmanland och Gävleborg. 

I respektive polisområde finns ett polisområdeskansli med övergripande ansvar för personalplanering, handläggning av polisområdesfrågor, uppföljning och allmän stödfunktion till verksamheten och polisområdeschefen. 

I varje polisområde ska det dygnet runt finnas ett utpekat ansvarigt yttre befäl. Det yttre befälet ska under ledning av det vakthavande befälet leda ingripandeverksamheten inom polisområdet. I förekommande fall ska det yttre befälet vara polisinsatschef. Yttre befäl utövar i den utsträckning som behövs, under det vakthavande befälet, befäl över de polismän som tjänstgör inom ramen för uppdraget. Yttre befäl tjänstgör i periodplanerad treskiftslista och har sin grundplacering i en BF/IGV-grupp i lokalpolisområdet.

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna för yttre befäl utgår från ett verksamhetsansvar med problembilden i polisområdet som utgångspunkt. 

• Yttre befäl ska vara polis enligt polisförordningen 
• Ha behörighet som förundersökningsledare 
• Vid behov stödja och leda linjeverksamheten i lokalpolisområdet baserat på lokal lägesbild
• Yttre befäl har även arbetsmiljöansvar jml. PM 2015:11 p 5.2 
• Leda ingripandeverksamheten i polisområdet underställd regionens vakthavande befäl. 
• Vara beredd på att träda in som polisinsatschef vid insats och särskild händelse inom polisområdet eller regionen. 
• På uppdrag vara polisinsatschef vid eftersök av försvunnen person. 
• Ansvara så långt som möjligt för att långtgående förstahandsåtgärder blir vidtagna och kvalitetssäkrade i samband med brott där yttre befälet leder arbetet på plats. 
• Ansvara för uppföljning av det händelsestyrda arbetet och de uppgifter som befälet fått ansvar för, t.ex. en planlagd insats 
• Planera, leda och följa upp särskild händelse 
• Att under arbetspasset leda och följa upp patruller som för tillfället saknar egna gruppchefer i tjänst. 
• Yttre befäl skall säkerställa att patruller avsatta för ingripandeverksamhet arbetar mot den lokala problembilden, i samverkan med gruppchefer, när de inte är ianspråktagna för händelser beordrade av vakthavande befäl. Yttre befäl utgör kontaktpunkt när vakthavande befäl snabbt behöver få en lägesbild över den pågående operativa verksamheten.

Kvalifikationer

Kvalifikationer 
• Gällande svensk polisexamen 
• Minst 3 år erfarenhet av polisarbete i yttre tjänst. 
• Erfarenhet av arbetsledande befattning/arbete. 

Mertiterande utbildningar 
• Operativ ledning vid särskild händelse 
• Yttre ledning utbildningar (PIC-utbildningar), Operativ juridik 
• EFP, steg 1 och 2 

Meriterande 
• Utredningserfarenhet som arbetsgivaren finner relevant 
• Erfarenhet av att utföra de arbetsuppgifter som ingår i rollen som Yttre befäl. Exempelvis arbeta utefter polisens modeller och direktiv PUM, PNU och PUG. Samt erfarenhet av att hantera och leda särskild händelse. 
• Dokumenterad kunskap gällande operativt ledarskap utanför Polismyndigheten. 
• Erfarenhet av att leda projekt 
• Erfarenhet av handledning exempelvis instruktörsuppdrag 
• Har genomgått FU-ledarutbildning 

Särskild meriterande är det om du har erfarenhet av att initialt leda insats vid terror, pågående dödligt våld, katastrofer eller större samhällspåfrestningar, olyckor osv. Även erfarenhet av förundersökningsledning är särskilt meriterande. 

Personliga egenskaper 
Som person är du prestigelös och har god förmåga att samarbeta. Funktionen ställer krav på flexibilitet och tempoväxling där du anpassar arbete och upplägg efter situation. Du har en social kompetens och en kommunikativ förmåga som innebär att du är lyhörd, tydlig och kan anpassa ditt budskap efter mottagare och situation. 

Vi söker dig som: 
• Utifrån ett medborgarperspektiv bedriva ett nära och prestigelöst samarbete inom polisorganisationen och med externa samhällsaktörer 
• Göra snabba prioriteringar och fatta snabba beslut på ibland ofullständigt beslutsunderlag
• Självständigt kunna fatta beslut inom ramen för operativ ledning och delegation 

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Erfarenhet krävs.

Kontaktpersoner

John Köhler
Lokalpolisområdeschef Gästrikland
070-6655194

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare för SACO, SEKO, ST och Polisförbundet nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. 

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll och säkerhetsintervju enligt säkerhetsskyddslagen) kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap. 

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till myndigheten för att kunna handlägga din ansökan på ett effektivt och rättssäkert sätt. Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt två år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter 

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost till Polismyndigheten. 

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. 


Varmt välkommen med din ansökan! 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen