Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Biträdande Lokalpolisområdeschef till polisområde Storgöteborg/Hisingen

Polisområde Storgöteborg omfattas av sju kommuner och är organiserat i fem lokalpolisområden; City, Kungälv/Ale, Hisingen, Nordost och Syd. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i två utredningsjourer och tre utredningssektioner.

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

16 maj 2019

Ansök senast

05 juni 2019

Referensnummer

A249.284/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Lokalpolisområde Hisingen består av tre stadsdelar och en kommun. Lokalpolisområdet har ett särskilt utsatt och ett utsatt område. På Hisingen bor det ca 170 000 invånare och området innefattar både skärgård, storstad och lantlig miljö. På lokalpolisområdet finns medarbetare för stöd/service, utrednings- och brottsförebyggande-/ingripandeverksamhet (BF/IGV) samt kommunpoliser.

 

Arbetsbeskrivning

Som biträdande chef för lokalpolisområdet

Är du direkt underställd chefen för lokalpolisområdet och jobbar i nära samverkan med denne/a. Då du ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp har du stora möjligheter att vara med och påverka hur verksamheten i lokalpolisområdet utvecklas och utformas. Som biträdande lokalpolisområdeschef kommer du bland annat att arbeta med frågor såsom: samverkan, såväl internt inom polismyndigheten som med externa parter som exempelvis näringsliv och offentlig verksamhet, kompetensförsörjning/bemanning och utbildningsfrågor samt övergripande operativa verksamhetsfrågor. Vidare kommer du vara involverad i och ansvara för uppgifter inom ramen för det lokala arbetsmiljöarbetet och samverka med arbetstagarorganisationer. Du kommer att ha ett kontinuerligt personalansvar för ett antal av lokalpolisområdets gruppchefer, vilket bland annat innefattar ansvar för lönesättning, utvecklingssamtal och kontinuerlig arbetsledning och dialog med dina medarbetare.

ska du

 • ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för lokalpolisområdet verksamhet under ledning av lokalpolisområdeschefen
 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet, delaktighet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Kvalifikationer

Som biträdande chef för lokalpolisområdet

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

har du

 • polisutbildning
 • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer eller arbetsledare
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
 • förmåga och vilja att arbeta utifrån ett reflekterande förhållningssätt

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande lokalpolisområdeschef Jörgen Thorén.

Nås via Polisens växel 114 14.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Lena Köhlin, tel 0730-740235.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen.

Samtliga fackliga företrädare nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som lägst kommissarie med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning (gäller sökande som ej har pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten).
 • Placering vid respektive lokalpolisområde
 • Dagtid flex eller förtroendearbetstid vid överenskommelse.

Säkerhetsklassning                                                                                                                        

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 5 juni. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A249.284/2019 i mailets ärendemening. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering/

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen