Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef (vikariat) till handläggargrupp vid Finanspolissektionen, NOA

Vi söker nu dig som vill arbeta som vikarierande gruppchef för en av våra handläggargrupper. Vikariatet sträcker sig till 2020-05-01.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

27 maj 2019

Ansök senast

27 juni 2019

Referensnummer

118/19

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella Operativa Avdelningen har ca 1400 anställda. Avdelningen består av 7 enheter, ett kansli och 7 utvecklingscentrum.

Finanspolissektionen ansvarar för underrättelseverksamheten avseende penningtvätt och finansiering av terrorism. Verksamheten vilar på tydlig speciallagstiftning och sektionen har bland annat uppdrag att ta emot rapportering om misstänkta transaktioner avseende penningtvätt eller finansiering av terrorism från verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. Uppgifterna registreras, bearbetas och bereds till operativa eller strategiska underrättelserapporter. Finanspolissektionen genomför också analyser på olika nivåer som skall ge en grund för planering och åtgärder både nationellt och internationellt.

Finanspolissektionen med ca 35 medarbetare är en av tre sektioner inom Underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen. Organisatoriskt består sektionen av en chef, en beredningsgrupp och två handläggargrupper.

Arbetsbeskrivning

Som chef för en handläggargrupp leder och fördelar du det dagliga arbetet med handläggning av information avseende misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism. Du ansvarar för samverkan med andra enheter och myndigheter och du kan även komma att arbetsleda sektionens representanter i de regionala underrättelsecentrum (RUC) och handläggare inom finansiering av terrorism. I uppdraget ingår att kvalitetsäkra gruppens verksamhet. Du ska ha både ett nationellt- och internationellt perspektiv på verksamheten.
I arbetet ingår resor inrikes såväl som utrikes.

Som chef för handläggargrupp

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
 • kunna hantera din dubbla roll som chef och medarbetare
 • kunna strukturera information och skapa överblick
 • inspirera till kreativa samtal och anpassa budskap till olika målgrupper

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

 

 

Kvalifikationer

Som chef för handläggargrupp

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • för funktionen relevant examen/utbildning
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Nicklas Lundh, 0708-13 57 91.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: Calle Runfors 0730-798 458.

Fackliga företrädare

Anna Owen, SACO, tfn 010-56 34 881
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-56 38710,
Johan Gertz Fackförbundet ST, 070-632 94 26,
Karna Tillheden, Seko Polisen, tfn 010-56 166 27

Övrig information

Anställning

 • Tidsbegränsad anställning tom 2020-05-01
 • Placering vid Nationella operativa avdelningen, Underrättelseenheten, Finanspolissektionen, Handläggargrupp 1

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas.
I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 21 juni via e-post till jobb.noa@polisen.se.
Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. 118/19 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr 118/19 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen