Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Gruppchef till Bedrägerisektionen Region Stockholm

Organisation

Polisregion Stockholm, Polismyndigheten

Län

Stockholms län

Utlyst

17 maj 2019

Ansök senast

27 maj 2019

Referensnummer

C28432/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, region Stockholm har ca 6 680 anställda. Regionen består av fyra polisområden City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen. 

Den regionala utredningsenheten ansvarar tillsammans med polisområdena för regionens utredningsverksamhet. Vid den regionala utredningsenheten utreds bland annat miljö- och arbetsmiljöbrott, vissa IT-brott, bedrägeriärenden samt grov organiserad brottslighet som är gränsöverskridande. Vid den regionala utredningsenheten organiseras delgivningssektionen, regionens brottsamordningsfunktion, aktionsgrupper samt brottsoffer och personsäkerhetsarbete, regional spaningsverksamhet, forensisk verksamhet och teknikspaning. 


Placeringsort är Stockholm, Kungsholmen

Arbetsbeskrivning

Nationens brottsförebyggande arbete inom brottskategorin är att utreda bedrägerier, förskingringar samt trolöshet mot huvudman. Vi har också ett huvudansvar för nationens förebyggande inom brottskategorin.

Kvalifikationer

Som gruppchef på Bedrägerisektionen, Region Stockholm 

ska du 

• inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs 
• tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete 
• ingå i Bedrägerisektionens ledningsgrupp 
• ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare 
• ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar 
• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten. 

är du 

• verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter 
• arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa 
• ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential 

har du 

• minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande 
• för funktionen relevant examen/utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig 
• minst 2 års erfarenhet av polisiära utredningar 
• polismyndighetens nationella utbildning avseende Förundersökningsledning alternativt annan förundersökningsutbildning som medför att du är behörig att förundersökningsleda 
• erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet 
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten 


besitter du 

• förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten 
• förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang 
• förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter 
• förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv 
• förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten 
• förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit 

 

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. 

Erfarenhet krävs.

Kontaktpersoner

Ravi RayTf Sektionschef070-860 10 10

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S och SEKO Polisen nås via polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning: Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning. 
Arbetsplats: Kungsholmen. 
Tillträde: Enligt överenskommelse. 

Säkerhetsklassning 
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning 

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult Rickard Johammar på rickard.johammar@polisen.se alt 072-212 48 16. 


Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. 
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. 
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se 

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. 


Varmt välkommen med din ansökan senast den 27 maj 2019!
 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen