Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef till Sälen

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Dalarnas län

Utlyst

17 maj 2019

Ansök senast

12 juni 2019

Referensnummer

C28361/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Bergslagen har ca 1900 anställda. Regionen består av de tre 
polisområden Örebro, Värmland och Dalarna, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. 

Polisområde Dalarna är indelat i tre lokalpolisområden, Falun, Borlänge och Mora. Vid polisområdet finns även en utredningssektion och ett polisområdes-kansli. Lokalpolisområde Mora omfattar sju kommuner, vilka är Mora, Leksand, Rättvik, Malung/Sälen, Vansbro, Orsa och Älvdalens kommuner. 

Lpo Mora söker dig som vill arbeta som gruppchef för polisverksamheten som bedrivs på stationeringsorten Sälen (Sälenfjällen). Huvudinriktningen för verksamheten är BF-IGV under högsäsong och främst utrednings- och områdespolisverksamhet under lågsäsong.

Ditt uppdrag blir att utifrån ett coachande, motiverande och stöttande förhållningssätt skapa förutsättningar för din grupp att möta kommande utmaningar. Med ditt ledarskap är du ett föredöme genom ditt engagemang, din förmåga till empati och ditt intresse för människor. I arbetet är det självklart att du arbetar för mångfald och likabehandling inom alla områden. Du är rak och tydlig, står för dina åsikter och ditt agerande överensstämmer med det du säger. Du är tillgänglig för dina medarbetare inte minst i svåra situationer. 

Sälenfjällen året runt

Sälenfjällen erbjuder sina besökare landets närmsta och bekvämaste fjäll. Detta är också kontrasternas fjäll som erbjuder det platta, bekväma och tillgängliga samtidigt som man här också kan hitta det branta, äventyrliga och strapatsrika.

Under vinterhalvåret finns det ett överflöd av utbud som väl mäter sig med vilken storstad som helst. Här finns restauranger, boende och nöje i överflöd och för alla smaker och plånböcker. Barmarksperioden har tidigare kännetecknats av återhämtning men idag sjuder området också under den här delen av året. Man cyklar, vandrar, fiskar och ”bara är” i en härlig och generös fjällmiljö. Föreningslivet, som både är både brett och rikt, erbjuder verksamhet året runt.

Etableringen av Scandinavian Mountains Airport innebär tillkomsten av en gigantisk tillväxtmotor och har frigjort en mängd investeringar i hela området som nu verkligen sjuder av framtidstro och tillförsikt. Man bygger liftar och boende för såväl gäster som permanentboende. Kommunen är en viktig medspelare som framåtlutat bistår med byggande av vägar, vatten och avlopp för att möjliggöra fortsatt utveckling.

Som boende i området lär man snabbt känna de flesta och gemenskapen är genuin och äkta. Skolan i Sälen rankas som en av landets främsta (6:e plats 2018) och erbjuder sina elever en trygg och välplanerad skolgång.

Eftersom besöksnäringen befinner sig i en kraftig tillväxtfas är behovet av arbetskraft, i alla nivåer, uttalat och växande. Här finns ingen arbetslöshet!

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef för polisverksamheten i Sälen blir ditt uppdrag: 

• att inom ramen för ditt egna ansvarsområde tillse att verksamhetens uppdrag utförs. 
• att tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete. 
• att vara en del i lokalpolisområdets ledningsgrupp. 
• att ansvara för utvecklingssamtal och lönesamtal/lönesättande samtal med dina medarbetare. 
• att ansvara och verka för en arbetsmiljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar. 
• att lokalt företräda Polismyndigheten både externt och internt, arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten. 

Som chef för Sälen är du:

• verksamhetsansvarig och genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter. 
• arbetsgivare, påverkar du och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa. 
• ledare utifrån uppdraget och polisens styrmodell, coachar, motiverar och stödjer, kommer du att skapa förutsättningar för dina medarbetare att nå resultat i sin fulla potential. 

Kvalifikationer

Har du:
- polisexamen 
- minst 6 mån erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande 
- erfarenheter från polisens kärnverksamhet 
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbete 

Meriterande 
- erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat 
- ingått i ledningsforum 
- chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå 
- genomgått polisens chefsprogram, förundersökningsledare eller polisinsatschefsutbildning 
- erfarenhet av verksamhetsområdet 
- kompetens att verka i yttrebefäl 

Besitter du förmåga 
- att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten. 
- att se den egna verksamhetens arbete i ett vidare perspektiv. 
- att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter. 
- att initiera, motivera, driva och leda i förändring. 
- att tillvarata medarbetarnas potential för utveckling av verksamheten. 
- att peka ut riktningen, förklara varför samt skapa förutsättningar för att nå våra mål. 
- att verka i enlighet med Polisens värdegrund, medarbetarpolicy och strategi för likabehandling. 

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Rune Lindbom, lokalpolisområdeschef Mora, 010-567 25 10, eller Jonas Holfve, 010-567 17 30.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Joanna Lindgren, 010 567 52 81.

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare för Polisförbundet, SACO-S, Fackförbundet ST, och SEKO Polisen nås via Polisens växel 11414

Övrig information

Tillsvidareanställning som inspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
Placering i Sälen. Säkerhetsklassning Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap. 

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. 

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till myndigheten för att kunna handlägga din ansökan på ett effektivt och rättssäkert sätt. Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt två år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter 

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost till Polismyndigheten. 

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

Via denna länk kan du läsa kravprofilen

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen