Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef till utredningsverksamheten vid PO Örebro, utredningssektionen

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Utlyst

14 maj 2019

Ansök senast

27 maj 2019

Referensnummer

A243.106/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Gruppchef till utredningsverksamheten vid PO Örebro, utredningssektionen, grova brottsgruppen/Region Bergslagen, ref.nr A243.106/2019

Polisregion Bergslagen består av polisområdena Dalarna, Värmland och Örebro län, där Örebro är huvudort. Cirka 1900 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 43 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i tre Polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelseenhet och ett regionkansli. I Polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Polisområde Örebro är indelad i fyra lokalpolisområden samt en utredningssektion. Totalt är vi ca 500 medarbetare inom polisområdet. Vid utredningssektionen arbetar ca 90 medarbetare inom bedrägeri, grova brott, brott mot barn, brott i nära relation, utredningsjour, spaning och utredningsexpeditionen.

Arbetsbeskrivning

Verksamhetsuppdraget

Utredningsgruppen grova brott, har ansvaret att hantera de brott som enligt den nationella brottskodskatalogen ska utredas på polisområdesnivå. Inom gruppen ska kompetensen finnas att hantera metodstödet för utredning av grova våldsbrott där en PUG-organisation ska aktiveras vid komplicerade brottsutredningar. Grova brottsgruppen består för närvarande av en gruppchef, fu ledare, utredare samt ärendeanalytiker

Coachande ledarskap och aktivt medarbetarskap är något som genomsyrar verksamheten. Du kommer att få stor frihet att utforma ditt uppdrag samtidigt som det finns ett aktivt samarbete och stöd mellan övriga gruppchefer. Vi arbetar med tillit och som gruppchef har du arbetsmiljöansvar för din grupp.

Som gruppchef har du ett coachande, motiverande och stöttande förhållningssätt och skapar förutsättningar för din grupp att lyckas. I ditt ledarskap är du ett föredöme genom ditt engagemang, din förmåga till empati och ditt intresse för människor. Du är också en del av utredningssektionens ledningsgrupp, som fattar beslut gällande alla verksamhetsgrenar. Det är därför viktigt att du har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang.

 

Arbetsuppgifter

Som gruppchef vid utredningssektionen och grova brott

ska du
•inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
•leda och fördela gruppens utredningsuppdrag tillsammans med gruppens fu ledare/spaningsledare
•tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
•ingå i sektionens ledningsgrupp
•ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
•ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
•företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.


är du
•verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
•arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
•ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du
•polisexamen enligt polisförordningen
•ett antal år med polisiär erfarenhet
•minst 6 månader aktuell erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare, projektledare eller liknande arbetsledningserfarenhet
•erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet som grov organiserad brottslighet, utredning
•erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

är det meriterade om du har
•chefs- och ledarskapsutbildning för direkt-, indirekt- eller strategisk nivå
•erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
•ingått i ledningsforum
•erfarenhet av att delta i /driva samverkan mot samhällsaktörer utanför polisorganisationen
•erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
•förundersökningsutbildningen

besitter du
•förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
•förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
•förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
•förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
•förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
•förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här Kravprofil Gruppchef Grovabrott

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

 

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av sektionschef Lars Bergman, 010-5673270. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: Maria Coltman, HR-konsult, 010-5675066

Fackliga företrädare

Polisförbundet, SACO, ST, SEKO nås via polisens växel 11414

Övrig information

Anställning

Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering vid Grova brott, utredningssektionen, Po Örebro med placering i Örebro
Omfattningen är heltid. Enskild överenskommelse om förtroendearbetstid tillämpas.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 27 maj 2019 via e-post till jobb.bergslagen@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A243.106/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A243.106/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

 

 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen