Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchefer till biologisektionen vid Nationellt forensiskt centrum

Organisation

Nationellt forensiskt centrum

Län

Östergötlands län

Utlyst

15 maj 2019

Ansök senast

31 maj 2019

Referensnummer

A248.337/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Biologisektionen vid NFC i Linköping genomför dna-analyser av biologiska spår från brottsplats och på tillvaratagna bevismaterial. Dna-analyser genomförs även på ett stort antal salivtopsningar från personer. Vid sektionen hanteras de svenska DNA-registren.  Sektionen är i dagsläget uppdelad i tre grova brottsgrupper, en mängdbrottsgrupp, en extraktionsgrupp samt gruppen för typning och DNA-register och har ca 110 medarbetare, men ska efter en omstrukturering nu bli till åtta grupper.

Arbetsbeskrivning

Som chef vid Nationellt forensiskt centrum

 

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • samverka med de andra gruppcheferna på sektionen för att gemensamt planera och utveckla verksamheten
 • samverka internt med andra verksamhetsområden och sektioner
 • ha dialogmed uppdragsgivarna inom polismyndigheten för att effektivisera produktionen
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst 6 mån års erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare, projektledare eller liknande
 • för funktionen relevant naturvetenskaplig examen/utbildning på master/magisternivå eller motsvarande kompetens arbetsgivaren finner likvärdig
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • ingått i ett ledningsforum

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

 

Se hela kravprofilen här [Fullständig Kravprofil]

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

 

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Anders Åström,  010-562 82 12. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: Ninwa Youssef ninwa.youssef@polisen.se

Fackliga företrädare

För Polisförbundet: Per Thollin 010-5638586, för Saco-S: Nils Hydén 010-5628242, för ST: Heléne Tapper 010-5628178 och för SEKO: Ehrenfried Jäschke 010-5622110.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Nationellt forensiskt centrum i Linköping

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den  31 maj 2019 via e-post till jobb.na@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A248.337/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med A248.337/2019  via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen