Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchefer till UL-gruppen, LPO Norrmalm

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

16 maj 2019

Ansök senast

30 maj 2019

Referensnummer

A202.722/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, region Stockholm har ca 6 680 anställda. Regionen består av fyra polisområden City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Polisområde Stockholm city omfattar geografiskt de centrala delarna av Stockholms stad samt Lidingö stad. Polisområdet består av två lokalpolisområden: Södermalm och Norrmalm samt två utredningssektioner, en joursektion, två utredningssektioner för operativt stöd och ett områdeskansli. Polisområdet bedriver arbete inom områdena utredning och lagföring, ingripandeverksamhet samt den brottsförebyggande verksamheten främst inom ramen för sitt geografiska ansvarsområde.

LPO Norrmalm består av drygt 300 medarbetare och UL-delen av ca 85 medarbetare.

Vill du anta utmaningen att vara med och leda och driva den utredande verksamheten på Sveriges största LPO? Då har du chansen nu.

Vi på LPO Norrmalm söker två gruppchefer till den utredande verksamheten.Arbetsbeskrivning

Verksamhetsuppdraget

Det utredande uppdraget är fördelat på 7 grupper. Varje grupp består av en gruppchef, två förundersökningsledare och ett antal utredare. Utöver dessa utredande grupper hanteras utredningsverksamhetens inflöde av en beredningsfunktion bestående av ett antal förundersökningsledare.

Norrmalm ansvarar för en stor mängd utredningar av mycket varierande slag. Vi har skapat en organisation för att klara både volymen och mångfalden av ärenden. Vi har behov av effektiva flöden för de stora volymerna, förmåga att arbeta i team, specialkompetens inom olika utredningsområden, kapacitet för yttre utredningsåtgärder och insatser samt, inte minst, ett mycket öppet förhållningssätt inför förändring och utveckling.

Våra grupper har ett gemensamt och solidariskt ansvar för den största delen av ärendena som utreds på LPO men vi har också valt att ovanpå detta lägga en viss specialisering. Specialiseringarna är följande

 • Rån/våld
 • Stöld/seriebrott
 • Narkotika

Vi kommer att lägga stor vikt vid din personlighet. Vi vill att du är en person som är villig att tänka nytt och vågar testa och utmana.

Vi på UL Norrmalm strävar efter att inte bli stillastående utan att hitta nya metoder och sätt att arbeta för att nå goda resultat. Allt utifrån ett medarbetardrivet tankesätt.

Som gruppchef för UL LPO Norrmalm

ska du 

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete 
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare 
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar 
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du 

 • verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter 
 • arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa 
 • ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential 

Kvalifikationer

du har

 • minst 6 månader aktuell erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare, projektledare
 • polisexamen 
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet 
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten 

besitter du 

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten 
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang 
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter 
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv 
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten 
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit 

det är meriterande om du har 

 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt- indirekt- eller strategisk nivå 
  erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat 
 • ingått i ledningsforum 
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen 

Utförlig kravprofil för tjänsten för Gc UL-gruppen se här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. Erfarenhet krävs. 

Kontaktpersoner

Mer information om uppdraget lämnas av arbetsledare på UL Anna-Lena Jonsson, 073-3315391.Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Camilla Toft Grahn på 0730-742 556.

Fackliga företrädare

OFR/P Patrik Stridsman, OFR/S Mari Pettersson, SACO Victoria Löfstedt, Seko Kurda Babaey

Samtliga nås via polisens växel 11414.

 

Övrig information

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1
Arbetstid: Dagtid

Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning 
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning 
Placering vid Lokalpolisområde City, Kronoberg

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap. 

Ansökan 
Välkommen med din ansökan bestående av CV, personligt brev och en kort motivering till varför du visar ditt intresse märkt med diarienummer senast den 30 maj 2019. Vi tar endast emot bilagor i pdf- och doc-format. Skicka din ansökan via e-post till jobb.stockholm@polisen.se. Ange diarienummer A/2019 i mailets ärendemening. Ditt för- och efternamn måste vara angivet i mailet, det räcker inte med att uppgiften finns med i bilagorna.

Genom din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet eller annan information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult Camilla Toft Grahn 0730-742 556.

Polismyndigheten 
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. 
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. 

Läs gärna mer om Polisen och vår verksamhet på www.polisen.se 

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

Till toppen