Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

HR-chef till region Bergslagen

Organisation

HR-avdelningen

Län

Örebro län

Utlyst

03 maj 2019

Ansök senast

26 maj 2019

Referensnummer

A226.612/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten står inför en omfattande tillväxt de kommande åren samtidigt som kraven på polisen har ökat. En utbredning av den grova brottsligheten, en mer komplex brottsstruktur med fler svåruppklarade brott, ökade krav på polisens kris- och terrorberedskap, en ökande befolkning, gränskontroller och verkställigheter är några viktiga faktorer som påverkar.

De nationella avdelningarnas uppdrag är att tillgodose verksamhetens och ledningens behov av strategisk styrning, verksamhetsnära stöd samt stöd av mer administrativ karaktär inom respektive ansvarsområde. Avdelningarna har funktionsansvaret för all verksamhet inom respektive funktion vilket betyder fullt ansvar för verksamhet, ekonomi och personal oavsett var i landet personalen geografiskt är placerad. Funktionsansvaret ska leda till ökad verksamhetsnytta genom att behoven tillgodoses flexibelt, enhetligt och rättssäkert i hela myndigheten.

 

HR-avdelningen

HR-avdelningens främsta uppgift är att stärka Polismyndigheten som en attraktiv arbetsplats genom att tydliggöra, omsätta och utveckla en verksamhetsdriven arbetsgivarpolitik som stödjer Polismyndighetens kort- och långsiktiga mål. Medarbetare och chefer ska uppfatta att HR bidrar till påtaglig nytta och förbättrade förutsättningar att utföra uppdraget. Ansvaret omfattar områdena arbetsgivarutveckling, förhandling, arbetsmiljö, chef- och medarbetarskap samt kompetensutveckling inklusive Polismyndighetens utbildningsverksamhet. Vidare ansvarar avdelningen för myndighetens personalansvarsnämnd samt värdeskapande samarbete med arbetstagarorganisationerna. Inom HR-avdelningen arbetar totalt ca 800 medarbetare.

Polisregion Bergslagen består av tre polisområden (Örebro, Värmland och Dalarna), elva lokalpolisområden, tre regionala enheter samt ett kansli. Totalt arbetar ca 1 900 medarbetare i regionen. HR region Bergslagen består av tio medarbetare och leds av en HR-chef.

Arbetsbeskrivning

Som HR-chef i region Bergslagen är du i första hand del av HR-avdelningens nationella ledningsgrupp men arbetar i vardagen tillsammans med regionpolischefen och dennes ledningsgrupp. Ditt huvudsakliga uppdrag blir att bidra till ledningsgruppen genom att översätta verksamhetens behov till olika initiativ som behöver omsättas inom HR-området utifrån regionala och lokala förutsättningar.  Du ansvarar på så vis för att realisera och kanalisera myndighetens arbetsgivarpolitiska beslut och inriktningar. HR-chefen ansvarar genom sina medarbetare för det verksamhetsnära stödet samt för att driva och utveckla värdeskapande samarbete med arbetstagarorganisationerna på regional nivå.

Som HR-chef region Bergslagen ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att regionens uppdrag genomförs samt driva polisområdets långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ansvara för avdelningens resultat
 • ingå i regionens strategiska ledningsgrupp
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
   

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen har du

 • minst ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer
 • relevant akademisk examen
 • flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings- och utvecklingsarbete
 • gedigen erfarenhet av strategiskt och operativt HR-arbete
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • god förmåga att växla perspektiv

 
besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
   

Läs hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av tf. biträdande HR-direktören Pernilla Bergman, telefon 070 509 75 35.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se

Fackliga företrädare

SACO: Anna Owens, telefon 010 563 48 81
Polisförbundet: Sofia Ask, telefon 010 563 87 10
Fackförbundet ST: Johan Gertz, telefon 010 567 70 92
Seko Polisen: Karna Tillheden, telefon 010 561 66 27

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Örebro


Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas.

I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas senast den 26 maj 2019 till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A226.612/2019 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och/eller rekryteringstjänster.

 

Varmt välkommen med din ansökan senast den 26 maj 2019!

Till toppen