Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Sektionschef till Utredningsenheten Region Bergslagen

Polisregion Bergslagen omfattar Dalarnas, Värmlands och Örebro län med Örebro som huvudort. I regionen arbetar ca 1900 medarbetare. Regionen består av tre polisområden med elva lokalpolisområden, tre regionala enheter samt ett kansli.

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Örebro län

Utlyst

16 maj 2019

Ansök senast

03 juni 2019

Referensnummer

A238.790/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Utredningsenheten består av regionala utredningssektionen, forensiska sektionen, aktionssektionen samt IT-brottscentrum. Enhetens verksamhet är mångfacetterad med en tydlig specialistinriktning och är geografiskt utspridd över hela regionen.

Inom utredningssektionen finns gruppen för brottsoffer och personskydd, utredningsgrupper som bland annat hanterar arbetsmiljö- och miljöbrott samt människohandel. Vid sektionen hanteras även regionens hemliga tvångsmedel samt införandet av allmän kamerabevakning. Vid utredningssektionen finns även samordningsansvar gällande regionens förmåga att utreda grova våldsbrott enligt metodstödet PUG.

Vid regionen värnar vi om en god personalpolitik och arbetsmiljö vilket utgör viktiga grunder för vår polisverksamhet. Effektivitet, engagemang och tillgänglighet är den värdegrund vi utgår ifrån i allt arbete, liksom strävan efter mångfald och likabehandling inom alla områden.

Vi söker nu en chef till utredningssektionen i Polisregion Bergslagen. Du är direkt underställd chefen för utredningsenheten och ingår i dennes ledningsgrupp. Vi söker dig som har erfarenhet från att vara chef på lägst direkt nivå.

Arbetsbeskrivning

Som chef för utredningssektionen kommer du att ha direkt underställda chefer i regionen. Gruppcheferna står under din arbetsledning och du ansvarar för deras arbetsmiljö. Gruppcheferna utgör även din ledningsgrupp.

Som chef för utredningssektionen                       

ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att enhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i regionala utredningsenhetens ledningsgrupp
 • leda ledningsgruppen för regionala utredningssektionen
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • ansvara för sektionens resultat
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Kvalifikationer

Som chef för utredningssektionen

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

har du

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer eller arbetsledare
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • polisexamen
 • mycket goda kunskaper om polisorganisationens uppbyggnad och verksamhet

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån som ett inifrån perspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
 • förmåga att bedriva ett tillitsbaserat ledarskap

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av chef utredningsenheten, Emelie Andersson 010-567 26 11.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Lena Köhlin 0730-740235.

 

Fackliga företrädare

Polisförbundet Bergslagen, Monica Hedin- SEKO, ST Bergslagen, SACO Bergslagen.

Samtliga fackliga företrädare nås via Polisens växel, telefon 11414

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas
 • Placeringsort Falun, Karlstad eller Örebro
 • Vi tillämpar förtroendearbetstid

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 3 juni. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A238.790/2019 i mailet ärendemening. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering/

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen