Stationsbefäl till PO Gotland

Organisation

Polisregion Stockholm, Polismyndigheten

Län

Gotlands län, Stockholms län

Utlyst

13 augusti 2019

Ansök senast

03 september 2019

Referensnummer

C28721/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Region Stockholm söker poliser till utredningssektionen jourgrupp vid polisområde Gotland för tillsvidareanställning. Om du som söker är Polisassistent kommer du efter anställning att få ändrad tjänstebenämning till Inspektör. 


Beskrivning av arbetsplats: 
PO Gotland är uppdelat i ett lokalpolisområde, en utredningssektion och ett områdeskansli. Polisområdet omfattar hela Gotlands geografiska yta. 
Jourverksamhet kommer i regionen att bedrivas på de ställen där det finns arrestverksamhet. Detta innebär i nuläget Solna, Norrtälje, Kronoberg, Södermalm, Västberga, Flemingsberg Södertälje och Visby. I varje polisområde kommer det att finnas ett stationsbefäl i tjänst dygnet runt med placering i Solna, Kronoberg, Flemingsberg och Visby. 

Arbetsbeskrivning

Som stationsbefäl i region Stockholm kommer du att verka som polisområdeschefens förlängda arm och har huvudansvar för polishusets drift, säkerhet, intern- och extern service samt ansvar för polisområdets arrestverksamhet. 
Du granskar inkomna anmälningar och samverkar med jourförundersökningsledare i initiala åtgärder i dessa ärenden. 


Vidare ansvarar du för att: 
• Förmanspröva de frihetsberövanden som inte prövas av jourförundersökningsledare 
• Fortlöpande pröva den laga grunden för frihetsberövandet som inte prövas av förundersökningsledare 
• Förmanspröva på distans i de fall det inte prövats av annan förman 
• Upprätta och föra arrestförteckning 
• Arbetsleda arrestantvakter 
• Ansvara för ordning och säkerhet på polisstation (skyddsobjekt) 
• Bevaka larm som inte terminerar vid RLC eller regional bevakningscentral (BVC) 
• Hantera akut uppkomna bemanningsfrågor avseende polisområdets IGV-resurs 
• Hantera omhändertagna vapen och narkotika i de fall förundersökning inte inleds 
• Hantera personefterlysningar av försvunna personer 
• Utföra andra arbetsuppgifter som beslutas inom respektive polisregion. 


Du behöver ha gedigen kunskap om myndighetens uppdrag, mål och styrdokument så du självständigt kan bedöma situationer och kunna prioritera samt fatta adekvata beslut inom ramen för en förundersökning och andra myndighetsbeslut enligt arbetsordningen som handläggs av stationsbefäl. 


Övriga arbetsuppgifter:

Du kommer att tillsammans med jourförundersökningsledare: 
• Ansvara för initiala utredningsåtgärder i ärenden som inkommer till polisområdet 
• Arbetsleda utredningsjourens utredare i ärenden med frihetsberövade men även icke frihetsberövad 
• Skapa dialog och delaktighet tillsammans med utredningsjourens utredare och annan personal i området 
• Agera förundersökningsledare både vid brott av enkel beskaffenhet men även grova brott i initiala åtgärder 
• Kvalitetssäkra avrapporteringen samt stödja avrapporterande patruller med långtgående förstahandsåtgärder 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har: 

• Svensk godkänd polisexamen 
• Arbetat som förundersökningsledare eller motsvarande som medför att du är behörig att leda förundersökningar
• Flera års anställning inom polismyndigheten
• Erfarenhet av brottsutredande arbete
• Erfarenhet av att som arbetsledare ta beslut i enlighet med polismyndighetens delegationsordning
• God förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska i tal och skrift


Meriterande: 

• Genomgått polisens nationella FU-ledarutbildning 
• Arbetat i jourmiljö eller regelmässigt hanterat utredningar med frihetsberövade 
• Erfarenhet att föredra ärenden för åklagare, hantera frihetsberövade och hantera akuta tvångsmedel 
• Erfarenhet av arbetsledning genom att du har varit eller svarat som chef eller arbetsledare på direkt eller indirekt nivå 
• Genomgått någon av polismyndighetens chefsutbildningar eller annan extern/intern arbetsledningsutbildning 
• Minst två års erfarenhet av självständigt brottsutredande arbete avseende ett flertal olika brottstyper och därtill aktuella tvångsmedel 


Personliga egenskaper 

Vi söker dig som: 
• Är flexibel då du kommer behöva hantera flera arbetsuppgifter samtidigt 
• Kan prioritera och hantera stress då arbetsbelastningen tidvis är hög och krävande, där du även behöver fatta svåra beslut i högt tempo med ibland ofullständigt beslutsunderlag 
• Har samarbetsförmåga 
• Har en väl utvecklad kommunikationsförmåga. Du behöver vara pedagogisk och kunna förmedla dina kunskaper och utveckla medarbetare. Du ska arbetsleda och tydligt kommunicera dina beslut med både interna och externa aktörer 
• Är duktig på att ta ett helhetsansvar, se den komplexa helheten och kan ansvara över prioriteringar för uppdraget både vad gäller den löpande verksamheten och för dess resultat 


Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. 

Kontaktpersoner

Mats Östman, Kommissarie, 0730-222958
Isabelle Danielsson, HR, 070-2430353
 

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet, ST, SEKO Polisen nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning (Om extern: med provanställning om sex månader)
Arbetsort: Visby
Arbetstid: Periodplanering och förläggs dygnet runt under årets alla dagar i enlighet med ASA/ polis
Tillträde: Enligt överenskommelse

Om du som söker är Polisassistent kommer du efter anställning att få ändrad tjänstebenämning till Inspektör.

Funktion: Stationsbefäl, Rgn Sthlm PO Gotland, utredningssektionen, jourgruppen

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 3 september 2019. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr C28721/2019, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult HR-konsult Isabellé Danielsson, tel 070-2430353.

Varmt välkommen med din ansökan!  

 

 

 

 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen