Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef för Lokalpolisområde Västra Skaraborg, Region Väst

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

05 mars 2019

Ansök senast

27 mars 2019

Referensnummer

A119.759/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 4 700 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten. 

I lokalpolisområde Västra Skaraborg arbetar drygt 130 medarbetare inom IGV, utredning samt stöd och service. Området omfattar Lidköping, Skara, Vara, Essunga, Grästorp och Götene kommuner. Huvudort i lokalpolisområdet är Lidköping.

Polismyndigheten, region Väst, söker nu dig som är polis för placering i funktion chef för lokalpolisområde Västra Skaraborg vid polisområde Skaraborg.

Arbetsbeskrivning

Som chef för lokalpolisområde Västra Skaraborg har du ett tydligt uppdrag att utveckla kontakten med medborgarna och att bli mer tillgänglig i lokalsamhället. I det arbetet ingår att stärka den lokala samverkan med kommuner och andra aktörer. Utifrån den lokala problembilden ska ni tillsammans sätta lokala mål och formulera publika medborgarlöften. Vi söker dig som har erfarenhet av att vara chef på lägst indirekt nivå.

 

Som chef för lokalpolisområde Västra Skaraborg

ska du ansvara för

 • att i samverkan med lokalsamhället och tillsammans med dina medarbetare bedriva en verksamhet som utgår från den lokala problembilden
 • lokalpolisområdets utrednings-, ingripande- och brottsförebyggande verksamhet 
 • och driva en utvecklad samverkan med kommun och lokalsamhället i övrigt
 • att utveckla medborgar- och medarbetardialogen i lokalpolisområdet
 • kommunikationen med lokalsamhället, vilket innebär att du har ett publikt uppdrag
 • för att tecknad samverkansöverenskommelse med kommunen fullföljs
 • att leda lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • att vara en del av och aktivt bidra till polisområdets ledningsgrupps arbete
 • verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar  

är du

 • verksamhetsansvarig – du når uppsatta mål inom givna ramar med önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential
 • företrädare för hela Polismyndigheten både externt och internt och arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen har du

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • polisexamen

  besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa
 • förutsättningar för att ta sig dit förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Polisområdeschef Mats Bergström, 010 565 70 01.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.

Fackliga företrädare

Lars Oscarsson, Polisförbundet, polisforbundet.regionvast@polisen.se telefon 070 639 54 11
Annelie Blomqvist, ST, st.region-vast@polisen.se telefon 010 565 17 15
Annika Olsen, SEKO Polisen, seko-polisen.vast@polisen.se 010 565 50 69  
Mithat Haskovic SACO-S, saco-s.regionvast@polisen.se, 010 565 52 52

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med provanställning
 • Placering i Lidköping

 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 27 mars 2019. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med referensnummer A119.759/2019 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost. Glöm inte att märka din ansökan med referensnummer A119.759/2019.

 

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten behandlar de uppgifter som du lämnar i samband med en rekryteringsprocess för att administrera ansökan och tillsätta den aktuella befattningen. Om du anställs kommer uppgifterna att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Ansökningshandlingar betraktas dock som allmänna handlingar som ska tas om hand för arkivering enligt gällande arkivreglering. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen och får gallras efter två år.

Du kan läsa mer på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan senast den 27 mars 2019!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen