Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef till LPO Karlshamn, Polisområde Blekinge nordöstra Skåne vid Region Syd

Som chef för lokalpolisområdet är du direkt underställd chefen för polisområde Nordöstra Skåne. Då du ingår i ledningsgruppen för polisområdet har du stora möjligheter att vara med och påverka hur verksamheten i polisområdet utvecklas och utformas.

Organisation

Polisregion Syd

Län

Blekinge län

Utlyst

14 mars 2019

Ansök senast

17 april 2019

Referensnummer

C26192/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion syd har cirka 4 700 medarbetare. Polisområde Blekinge nordöstra Skåne är ett av polisområdena inom region Syd. Detta polisområde har ca 540 medarbetare och består av fyra lokalpolisområden (Hässleholm, Karlskrona, Karlshamn och Kristianstad), två sektioner (utredning och utredningsjour) samt ett polisområdeskansli.

Vi söker nu en chef till lokalpolisområde Karlshamn. Du är direkt underställd chefen för Polisområde Blekinge nordöstra Skåne och ingår i dennes ledningsgrupp. Vi söker dig som har erfarenhet från att vara chef på minst indirekt nivå.

Lokalpolisområde Karlshamn omfattas av kommunerna Karlshamn, Olofström, Bromölla och Sölvesborg.  Lokalpolisområdet har fem grupper varav tre med verksamhet inom brottsförebyggande- och ingripande, en utredningsgrupp och en grupp för stöd/service, totalt drygt 60 medarbetare. Som chef för LPO Karlshamn ansvarar du för ovanstående verksamheter, alla grupper leds av en gruppchef.

Som chef för lokalpolisområdet är du direkt underställd chefen för polisområde Nordöstra Skåne. Då du ingår i ledningsgruppen för polisområdet har du stora möjligheter att vara med och påverka hur verksamheten i polisområdet utvecklas och utformas. Vi söker dig som har minst ett par års erfarenhet av att driva och leda en komplex organisation genom, och tillsammans med andra chefer, på minst indirekt nivå.

Arbetsbeskrivning

Som chef för lokalpolisområde Karlshamn 

ska du

 • ingå i polisområdets ledningsgrupp
 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att regionens uppdrag genomförs samt driva polisområdets långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ansvara för lokalpolisområdets operativa verksamhet och ansvara för enhetens resultat
  leda lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • vid behov svara som polisområdeschef
 • tillsammans med medarbetarna bedriva en verksamhet som utgår från den lokala problembilden och omvärldsbevakning
 • ansvara för en utvecklad samverkan med kommun och andra aktörer
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig, genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare, du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare, utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential
 • Arbetsmiljöansvarig för lokalpolisområdets personal

Kvalifikationer

har du

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer under de senaste fem åren eller genomgått chefsförsörjningsprogrammet mot lokalpolisområdeschef och därigenom fått erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp
 • polisexamen

besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
 • förmågan att samverka med andra chefer för att med gemensamma ansträngningar nå gemensamma resultat
 • förmågan att arbeta självständigt
 • förmåga och vilja att med uthållighet och lösningsfokus driva metod- och utvecklingsarbete som gynnar hela polisområdets verksamhet
 • förmåga och vilja att samarbeta och samverka med andra chefer för hela polisområdets bästa
 • förmåga att kommunicera med såväl medarbete som allmänhet
   

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper, ledarskap och förmåga att samarbeta både internt och externt. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Polismyndigheten arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas till vara.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef: Hans Kjaersgaard 010-561 41 00 Polisområdeschef och Tobias Ekdahl 010-56 181 43, biträdande Polisområdeschef. Information om rekryteringsprocessen lämnas av Chefsrekryterare Hanna Frummerin 0722- 352196

Fackliga företrädare

OFR-P

SACO-s  

SEKO-polisen  

OFR-S  via växeln 114 14

Övrig information

Anställningen

- Tillsvidareanställning som Polisintendent med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
- För befattningen tillämpas förtroendearbetstid
- Placering vid Polisområde Blekinge nordöstra Skåne med tjänsteställe i Karlshamn

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Polismyndigheten
registratorskontoret
Box 12256
102 26 Stockholm

 

Varmt välkommen med din ansökan den 17 april!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen