Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef till stationsbefälsgruppen Eskilstuna/Region Öst

Organisation

Polisregion Öst

Län

Södermanlands län

Utlyst

29 mars 2019

Ansök senast

26 april 2019

Referensnummer

C26786/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, region Öst har ca 2000 anställda. Regionen består av tre polisområden, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. I respektive lokalpolisområde finns ett antal BF-IGV grupper, varierande antal beroende på lokalpolisområdets storlek.

Polisområde Södermanland är en del av region Öst och omfattar nio kommuner vilka är indelade i tre lokalpolisområden: Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. Totalt är vi ca 500 medarbetare inom polisområdet.

I LPO Eskilstuna arbetar ca 185 medarbetare inom utredning, IGV samt stöd och service. Inom utredning finns grupper som hanterar mängdbrott, trafikbrott samt ungdomsärenden. Inom IGV finns förutom ingripandeverksamhet även trafikverksamhet, områdespolis och regional insatsförmåga (RI). Stöd och serviceverksamheten innefattar stationsbefäl (SB), reception och arrest. Lokalpolisområdet omfattar två kommuner med polisstationer i båda, Eskilstuna och Strängnäs.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef utövar du direkt ledning och styrning mot stationsbefälsgruppen. Stationsbefälsgruppen består idag av nio medarbetare och utöver det så finns det en vikariepool som är knuten till gruppen. I din roll ingår att tidvis verka som stationsbefäl när verksamheten så kräver.

SB huvudsakliga arbetsuppgifter består av

- Polisområdesansvar under icke kontorstid
- Arbetsleda arrestantvakter och stationsvakter
- Arrestföreståndare under icke kontorstid
- Ansvara för frihetsberövade samt det löpande arbetet i arresten
- Bemanna och ansvara för ordning och säkerhet på polisstationen dygnet runt
- Hantera personefterlysningar och handräckningar som inte ligger inom ramen för prio 1-3.
- Hantera händelserapporter inom ramen för prio 5.

Som chef för Stationsbefälsgruppen i Lokalpolisområde Eskilstuna

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i Lokalpolisområde Eskilstunas ledningsgrupp.
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du
- minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- polisexamen och några års erfarenhet av arbete som polis.
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

-erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

är det meriterande om du har
- erfarenhet av hantering av frihetsberövade i arrestmiljö

Se hela kravprofilen här 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Christer Sjöqvist, 010-566 9472, 070-203 79 67.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Maria Coltman, 010-567 5066.

Fackliga företrädare

PF Bernth Mossberg 070-278 79 09
Saco-S 114 14
ST Darin Gergi, 010-56 698 10
SEKO Jan Tuvesson 0761-34 93 10

Övrig information

Anställning
Anställning som inspektör
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering vid LPO Eskilstuna, placeringsort Eskilstuna
Veckoplanering 5.3

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd ta kontakt med ansvarig HR-konsult Maria Coltman på tel. 010-567 5066.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten behandlar de uppgifter som du lämnar i samband med en rekryteringsprocess för att administrera ansökan och tillsätta den aktuella befattningen. Om du anställs kommer uppgifterna att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Ansökningshandlingar betraktas dock som allmänna handlingar som ska tas om hand för arkivering enligt gällande arkivreglering. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen och får gallras efter två år.

Du kan läsa mer på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering/.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 26 april 2019

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen