Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef/er till Polisens Kontaktcenter (PKC) Region Väst placering Falkenberg

Organisation

Polisregion Väst

Län

Hallands län

Utlyst

08 mars 2019

Ansök senast

29 mars 2019

Referensnummer

C25941/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 4 800 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelsesektion och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Polisens Kontaktcenter (PKC) är en viktig del i den initiala utredningsprocessen. Det innebär att det ska finnas en aktiv FU-ledning där tidiga beslut fattas för att kunna vidta de initiala utredningsåtgärderna som är relevanta och tidskritiska i en förundersökning. Arbetet syftar till att tidigt i processen avgöra om ärendet ska utredas vidare eller förundersökningen ska läggas ner och därigenom minska ärendeflödet och ärendehanteringen för lokalpolisområdena. 

PKC har även ett serviceuppdrag vilket innebär att polisanmälningar ska tas upp per telefon eller via internet. I uppdraget ingår också att leda medarbetare vid krissituationer i samhället, leda katastrofregistrering vid större påfrestningar på samhället, ta emot tips m.m. 

Samverkan sker med andra aktörer, framför allt regionledningscentralen (RLC), jourhavande FU-ledare och Polismyndighetens nationella växel. 

Som gruppchef deltar du i det operativa arbetet och det är därför bra om du har erfarenhet av utredningsarbete. PKC söker nu gruppchef till operatörsgrupper i Falkenberg.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef vid PKC

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete. I det uppdraget ingår även att leda och motivera förändrings- och utvecklingsarbetet inom ramen för sektionens utökade utredningsuppdrag.
 • ingå i ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • ansvara för det systematiska arbetsmiljöarbetet i gruppen
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

Som gruppchef vid PKC

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • för funktionen relevant examen/utbildning
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se hela kravprofilen här.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Daniel Norlander, chef PKC, 010-5652733.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av Rina Lindeström, HR-konsult, 0701-092480.

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare från Polisförbundet, SEKO Polisen, ST inom Polisen och SACO-S. Nås via polismyndighetens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som Polisinspektör eller Handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Är du inte redan anställd i Polismyndigheten tillämpar vi sex månaders provanställning.
 • Placering vid Polisens kontaktcenter, Region Väst, tjänstgöringsort Falkenberg.
 • Periodplanerad arbetstid. Dag, kväll, och helg. Nattarbete kan förekomma vid undantagsfall.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut eller har frågor om ansökningsförfarandet ta kontakt med ansvarig HR-konsult. 

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten behandlar de uppgifter som du lämnar i samband med en rekryteringsprocess för att administrera ansökan och tillsätta den aktuella befattningen. Om du anställs kommer uppgifterna att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Ansökningshandlingar betraktas dock som allmänna handlingar som ska tas om hand för arkivering enligt gällande arkivreglering. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen och får gallras efter två år.

Du kan läsa mer på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering/.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen