Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Lokalpolisområdeschef Hälsingland, region Mitt

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Gävleborgs län

Utlyst

04 mars 2019

Ansök senast

24 mars 2019

Referensnummer

A115.999/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Lokalpolisområde Hälsingland tillhör polisområde Gävleborg och omfattar kommunerna Bollnäs, Söderhamn, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker och Nordanstig. Som lokalpolisområdeschef ansvarar du för utredningsverksamheten, brottsförebyggande och ingripandeverksamheten samt den externa servicen inom lokalpolisområdet.

Arbetsbeskrivning

Som lokalpolisområdeschef för lokalpolisområde Hälsingland leder du ett antal gruppchefer. Ditt uppdrag är att konkretisera övergripande, strategiska direktiv till dina gruppchefer. För att klara uppdraget behöver du ha god verksamhetskunskap och erfarenhet av ledarskap inom Polisen. Du kommer att ingå i polisområdets ledningsgrupp och förväntas ta ett helhetsansvar för polisområdet.  Vi söker dig som har erfarenhet av att vara chef på lägst indirekt nivå.

 

Som chef för lokalpolisområde Hälsingland

ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att regionens uppdrag genomförs samt driva polisområdets långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ansvara för lokalpolisområdets operativa verksamhet
 • ingå i polisområdets strategiska ledningsgrupp
 • leda lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – du når uppsatta mål inom givna ramar med önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen har du

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum på strategisk nivå
 • polisexamen

  besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit  

Se hela kravprofilen här.  

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Polisområdeschef Gävleborg Per Ågren, telefon 073 049 66 66.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet: Anna Ramsten, telefon 010 567 70 54
ST: Therese Croner, telefon 072 702 90 70
Seko: Joel Nordkvist, telefon 070 691 44 54
Saco-S: nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Placering i Bollnäs

 

Säkerhetsklassning Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 24 mars 2019. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med referensnummer A115.999/2019 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost. Glöm inte att märka din ansökan med referensnummer A115.999/2019.

 

Behandling av personuppgifter
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten behandlar de uppgifter som du lämnar i samband med en rekryteringsprocess för att administrera ansökan och tillsätta den aktuella befattningen. Om du anställs kommer uppgifterna att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Ansökningshandlingar betraktas dock som allmänna handlingar som ska tas om hand för arkivering enligt gällande arkivreglering. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen och får gallras efter två år.

Du kan läsa mer på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter.

 

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan senast den 24 mars 2019!

Till toppen