Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polismyndigheten söker gruppchef till BF/IGV 4 i Avesta

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Dalarnas län, Örebro län, Värmlands län

Utlyst

12 mars 2019

Ansök senast

25 mars 2019

Referensnummer

C26028/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Välkommen till oss i Avesta! 
Vill du bli vår nya gruppchef för BF/IGV 4? 


Polisregion Bergslagen består av Dalarna, Värmland och Örebro län. Cirka 1900 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 43 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i tre Polisområden, en regional Utredningsenhet, en regional Operativ enhet, en Underrättelseenhet och ett Regionkansli. I Polisområdena finns Lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten. 

BF/IGV-grupperna har sin organisatoriska placering i lokalpolisområdena. Inom Polisregion Bergslagen finns tolv lokalpolisområden med sina respektive BF/IGV-grupper, utredningsgrupper och stöd/servicegrupper. Grupperna består normalt av 8-12 medarbetare. Verksamheten i de olika BF/IGV-grupperna består av s.k. ingripandeverksamhet och annan yttre operativ verksamhet (brottsförebyggande verksamhet), exempelvis arbete mot drogrelaterad brottslighet, ungdomsbrottslighet och arbete mot uppsatta medborgarlöften. 

Arbetsbeskrivning

Verksamhetsuppdraget 
Ditt huvuduppdrag är att leda ingripandeverksamhet och planlagd verksamhet enligt PUM. Du har också en viktig roll i att säkerställa långtgående initiala utredningsåtgärder eller att vissa utredningar slutförs i linje med PNU. 


Du kommer att ha direkt personalansvar och arbetsmiljöansvar och också ansvara för gruppens verksamhetsresultat. Du kommer att ingå i lokalpolisområdeschefens ledningsgrupp tillsammans med gruppchefer från övrig verksamhet i lokalpolisområdet. 
Du kommer att leda verksamheten genom att planera, genomföra och följa upp densamma.


Polisområdet ansvarar för att det finns ett yttre befäl dygnet runt och som gruppchef kommer du utföra uppdraget som yttre befäl i Polisområdet. Som gruppchef för BF/IGV 4 

ska du 
• inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs 
tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete 
• ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp 
ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare. 
• ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar 
• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten 


är du 
• verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter 
• arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa 
• ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential 

Kvalifikationer

Som gruppchef för BF/IGV 4 

har/är du 

• polisexamen enligt polisförordningen 
• minst 6 månaders aktuell erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare, projektledare eller liknande ledningserfarenhet 
• erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet 
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten 


är det meriterande om du har 

• chefs- och ledarskapsutbildning för direkt-, indirekt- eller strategisk nivå 
• erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat 
• ingått i ledningsforum 
• erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen 
• erfarenhet av polisorganisationens verksamhet 


besitter du 
• förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten 
• förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang 
• förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter 
• förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv 
• förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten 
• förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. 


Läs hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Mattias Skarp, LPO-chef Falun, telefon 010-567 25 38

Helén Alenfors, ansvarig HR-konsult, telefon 0730-766 158

Fackliga företrädare

Polisförbundet, SACO, SEKO och ST nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning 
• Tillsvidareanställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. 
• Anställningen kan komma att inledas med en provanställning. 
• Placering är Avesta 
• Omfattningen är heltid 


Ansökan 
Välkommen med din ansökan i form av utförligt CV och personligt brev. I din CV framgår det hur dina erfarenheter möter kravprofilen för denna funktion. Sista ansökningsdag är 25 mars 2019. 


Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd skicka din ansökan till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm eller kontakta ansvarig HR-konsult Helén Alenfors på 0730-766 158. 
 
 
Ytterligare information 
Säkerhetsklassning 
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap. 


Offentlig handling 
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. 


Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten. Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter. 


De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter Polismyndigheten 
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till
Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. 


Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Varmt välkommen med din ansökan senast den 25 mars 2019! 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen