Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polismyndigheten söker Gruppchef till Underrättelsegrupp Värmland

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Dalarnas län, Örebro län, Värmlands län

Utlyst

08 mars 2019

Ansök senast

29 mars 2019

Referensnummer

A114.976/2019

Arbetsplatsbeskrivning

 

Välkommen till underrättelsernas spännande värld

– upptäck, förebygg, förhindra!

Inom underrättelsetjänsten jobbar vi med brottsliga fenomen och kriminella aktörer.

  

Vill du bli vår nya gruppchef för UND Värmland?

Polisregion Bergslagen består av Dalarna, Värmland och Örebro län. Cirka 1900 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 43 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i tre Polisområden, en regional Utredningsenhet, en regional Operativ enhet, en Underrättelseenhet och ett Regionkansli. I Polisområdena finns Lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Underrättelseenheten

Den regionala Underrättelseenheten bedriver strategisk, operativ och taktisk underrättelseverksamhet. Vi bearbetar, registrerar och delger inkommen information samt tar fram operativa och strategiska produkter. Vi leder underrättelseinsatser vid bekämpning av organiserad brottslighet på regions- och polisområdesnivå. Verksamheten bedrivs i hela regionen.

Som gruppchef ansvarar du för en underrättelsegrupp Värmland. Du är direkt underställd sektionschefen och ingår i ledningsgrupp samt även i enhetschefens utökade ledningsgrupp.

Verksamheten befinner sig i en expansiv och spännande fas, med bland annat den svensk/norska polisstationen och de nya möjligheter som ger. Som gruppchef är du aktiv tillsammans med dina medarbetare i det operativa underrättelsearbetet och arbetar nära och tillsammans med yttre verksamhet. Du driver underrättelsearbetet framåt och arbetar både med hastigt uppkomna ärenden och mer långsiktigt underrättelsearbete. Du föreslår åtgärder, förbereder ”case” och kommer vara en viktig del i att utforma framtidens UND.

Gruppen består idag av chef, beredningsfunktion samt underrättelsesamordnare. Du leder i stor utsträckning på distans då medarbetare finns på flera orter.

Placering är Karlstad.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef för underrättelsegrupp Värmland

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
  tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp samt enhetens utökade ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • ansvara för att underrättelseverksamheten bedrivs med taktiskt och operativt fokus

 
är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef för underrättelsegrupp Värmland

har du/är du

 • polis eller civil
 • polisexamen enligt polisförordningen eller akademisk utbildning/examen inom till exempel juridik, kriminologi alternativt annan utbildning som bedöms relevant för funktionen
 • flera års polisiär- eller civil arbetslivserfarenhet som bedöms relevant för funktionen
  minst 6 månaders aktuell erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare, projektledare eller liknande ledningserfarenhet
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet som spaning, grov organiserad brottslighet, underrättelsearbete, analytiskt arbete
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

 är det meriterande om du har

 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt-, indirekt- eller strategisk nivå
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
  ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet 

 besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

 

Du har också en utpräglad förmåga att hantera material och information med mycket hög integritet och säkerhetsmedvetenhet. 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

 
 Ta del av hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Johan Ekstam, Sektionschef Underrättelseenheten. Information om rekryteringsprocessen lämnas av ansvarig rekryteringskonsult Helén Alenfors. Samtliga nås via Polisens växel, 114 14.

Fackliga företrädare

SEKO Polisen, ST inom Polisen, Polisförbundet region Bergslagen och SACO-S nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som polisinspektör eller handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning
 • Placering är Karlstad
 • Omfattningen är heltid, veckoplanerad arbetstid VP 5:2
   

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. I din CV framgår det hur dina erfarenheter möter kravprofilen för denna funktion. Sista ansökningsdag är fredag den 29 mars 2019. Ansökan skickas till registrator.bergslagen@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med dnr A114.976/2019 samt ditt namn i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd så rekommenderar vi att du skicka din ansökan med post.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter


Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

  

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

Varmt välkommen med din ansökan senast den 29 mars 2019!

 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen