Chef med UL/S-ansvar till Regionkansliet, region Väst

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

29 november 2019

Ansök senast

20 december 2019

Referensnummer

A402.483/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Väst
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 4800 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Regionkansliet
Regionkansliet i region Väst arbetar med stöd åt regionpolisledningen och de regionala enheterna men även gentemot regionen som helhet. Vid regionkansliet finns grupperna Kansligrupp 1-2, Operativ verksamhetsstyrning 1-3, Skiljande och disciplin, Intern service, Nationella polishundtjänsten, Verksamhetsskyddet, Utredning-lagföring-spaning samt Verksamhetsstyrning/analys. Verksamheten bedrivs i hela regionen men de flesta medarbetarna är placerade i Göteborg. Regionkansliet har idag ca 115 medarbetare.

Arbetsbeskrivning

Regionkansliet inrättar nu en ny grupp som skall ansvara för UL/S (utredning och lagföring samt spaning). Vi söker nu dig som har gediget intresse för området och som vill arbeta med dessa frågor på strategisk nivå i en ledande befattning. Arbetsuppgifterna handlar dels om att medverka till en utveckling av både verksamheten och dess förmåga men också att samordna och koordinera övergripande frågeställningar inom utrednings-/ lagföringsverksamheten och spaningsverksamheten. Du arbetar nära regionledningen men främst mot biträdande regionpolischefen och samverkar mot nationell nivå liksom polisområden och enheter i arbetet med de aktuella verksamhetsområdena.

Grupperna inom Regionkansliet utvecklar och anpassar ständigt det stöd de ger utefter nya krav som ställs inom verksamheten. Som gruppchef för UL/S får du möjlighet att delta i detta arbete och bidra med din kunskap, förmåga och erfarenhet. Du kommer att ha stor möjlighet att själv vara med och utveckla och forma ditt arbete.

Som chef för gruppen med inriktning UL/S

ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att verksamhetens uppdrag genomförs, i synnerhet i de frågor som rör utredning, lagföring och spaning
 • tillsammans med ledningsgruppen och dina medarbetare ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i Regionkansliets ledningsgrupp
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
 • samordna, bereda, kvalitetssäkra och utveckla arbetet inom utredning, lagföring och spaning i regionen
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • vara strategiskt ansvarig i utveckla utredningsverksamheten och spaningsverksamheten genom metodutveckling, kompetensförsörjning, kompetensväxling m.m
 • utveckla samverkan med andra regionen samt NOA inom området
 • bereda frågor inför ULF (regionalt utredning och lagföringsråd) samt samverkansmöten på regional nivå med Åklagarmyndigheten
 • motivera, stödja och skapa förutsättningar för att nå målen inom de aktuella verksamhetsområdena
 • medverka och föredra frågor inför RSLG (regionala strategiska ledningsgruppen), ROLG (regionala strategiska operativa ledningsgruppen) samt ev. i NOLG (nationella regionala ledningsgruppen)
 • hantera övriga arbetsuppgifter tilldelade av högre chef

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som chef för gruppen med inriktning UL/S

har du

 • ett par års aktuell erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 • erfarenhet av att framgångsrikt ha verkat formellt i funktion som projektledare, verksamhetsutvecklare el. motsvarande inom området (meriterande)
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • polisexamen
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • bred verksamhetserfarenhet från Polismyndigheten och god förståelse för utmaningarna inom de aktuella verksamhetsområdena
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • god kännedom om Polismyndighetens beslutsvägar och forum för beredning av varierande frågor
 • erfarenhet av samverkan med åklagare (meriterande)
 • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Klicka här för att ta del av den fullständiga kravprofilen. 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Morgan Orvenholt tel. 010-56 500 03. Information om rekryteringsprocessen lämnas av ansvarig HR-konsult Nathalie Ahlbin 010-56 533 43.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen nås via vår växel, 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som poliskommissarie med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Regionkansli Väst, Ernst Fontells plats i Göteborg
 • Heltid, dagtid med flex (möjlighet till förtroendearbetstid)

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 20 december via e-post till jobb.vast@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A402.483/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A402.483/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen