Chef till gruppen för skiljande- och disciplinärenden i Polisregion Väst

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

29 november 2019

Ansök senast

20 december 2019

Referensnummer

A611.229/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Väst
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 4800 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.


Regionkansliet
Regionkansliet i region Väst arbetar med stöd åt regionpolisledningen och de regionala enheterna men även gentemot regionen som helhet. Vid regionkansliet finns grupperna Kansligrupp 1-2, Operativ verksamhetsstyrning 1-3, Skiljande och disciplin, Intern service, Nationella polishundtjänsten, Verksamhetsskyddet samt Verksamhetsstyrning/analys. Verksamheten bedrivs i hela regionen men de flesta medarbetarna är placerade i Göteborg. Regionkansliet har idag ca 115 medarbetare. Grupperna inom Regionkansliet utvecklar och anpassar ständigt det stöd de ger utefter nya krav som ställs inom verksamheten samt utifrån enhetschefernas behov.


Gruppen för skiljande- och disciplinärenden
Vi söker nu dig som vill arbeta som chef för den grupp som ska hantera skiljande- och disciplinärenden i polisregion Väst.

Gruppen handlägger ärenden om disciplinansvar och skiljande från anställningen genom avskedande eller uppsägning i enlighet med det som beskrivs i Polismyndighetens delegationsordning för personal- och ekonomiadministrativa beslut, bilaga 7 till arbetsordningen (4.4b, 12.12b-d).

Gruppen är fristående direkt underställt regionspolischefen och arbetar med stöd av och i samverkan med den regionala HR-verksamheten. Organisatoriskt tillhör gruppen regionpolischefens kansli. Som gruppchef är du direkt underställd regionkanslichefen. Du är ansvarig för gruppens verksamhet. Ytterst ansvarig för verksamheten är regionpolischefen.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef för skiljande- och disciplinärenden

ska du  

 • besluta i de ärenden inom ansvarsområdet som enligt myndighetens arbetsordning inte ska beslutas av regionpolischefen
 • ansvara för att ärendena hanteras på ett korrekt sätt
 • stödja chefer på samtliga nivåer i deras arbete med dessa frågor
 • arbeta förebyggande inom polisregionen och myndigheten inom det arbetsrättsliga området
 • hålla regionpolischefen informerad och uppdaterad om aktuella ärenden
 • ansvara för polisregionens kontaktpunkt gentemot Avdelningen för Särskilda Utredningar, SU
 • informera Regionpolisrådet om aktuella ärenden från Personalansvarsnämnden, PAN samt i förekommande fall arbetsrättsliga utredningar av intresse
 • på lämpligt sätt informera regionens anställda och chefer om företrädesvis handläggning av skiljande- och disciplinärenden och därtill hörande frågor
 • samverka med PAN, SU, Verksamhetsskyddet, Säpo, övriga regioner samt företrädesvis med chefer inom den egna regionen
 • hantera övriga arbetsuppgifter fördelade av högre chef
 • ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i Regionkansliets ledningsgrupp
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • företräda polisregionen och myndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef för skiljande- och disciplinärenden

har du

 • ett par års aktuell erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer (ej äldre än 5 år eller inom ramen för ev. bisyssla)
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • polisexamen, i enlighet med Polisförordningen (2014:1104) eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för befattningen exempelvis inom juridik
 • erfarenhet inom verksamhetsområdet dvs. arbete med hantering av arbetsrättsliga/disciplinära ärenden (meriterande)
 • erfarenhet från arbete inom rättskedjan
 • erfarenhet från Polismyndighetens verksamhet (meriterande)
 • goda kunskaper inom arbetsrätt
 • mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhälls-aktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Klicka här för att ta del av den fullständiga kravprofilen.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. Som ansvarig för handläggningen och hanteringen av de arbetsrättsliga utredningarna, är hög integritet och förmåga att hantera ärendena på ett professionellt sätt utifrån deras känsliga karaktär avgörande inslag i lämplighetsbedömningen för befattningen utöver det som redan framgår av den bilagda kravprofilen.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Morgan Orvenholt, tel. 010-56 500 02. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Nathalie Ahlbin, 010- 56 533 43.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen nås via Polisens växel tel. 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som poliskommissarie eller sakkunnig med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Regionkansli Väst, Ernst Fontells plats i Göteborg
 • Arbetstiderna är förlagda till dagtid med flex


Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 20 december via e-post till jobb.vast@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A611.229/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A611.229/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen