Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Gruppchef för utredning av internetrelaterade sexualbrott mot barn i Uppsala

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Uppsala län

Utlyst

08 november 2019

Ansök senast

22 november 2019

Referensnummer

A571.193/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, region Mitt har ca 2 000 anställda. Regionen består av tre polisområden; Uppsala, Västmanland och Gävleborg, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Regionala utredningsenheten består av forensiska sektionen, utredningssektionen, aktionsgruppssektionen samt it-brottscentrum (RC3). Enhetens verksamhet är mångfacetterad med en tydlig specialistinriktning och med medarbetare placerade på flera orter inom regionen.

Inom regionalt IT-brottscentrum finns experterna inom IT-relaterade brottslighet som består av tre IT-forensiska grupper, en IT-brottsdesk samt en utredningsgrupp (ISÖB). I gruppen arbetar utredare och granskare av barnpornografiskt material. Viss yttre spaning sker också då gruppen även arbetar mot köp av sexuell handling av barn.

Medarbetarna är placerade i Västerås och Uppsala. Gruppen arbetar med groomingbrott, barnpornografibrott och köp av sexuell handling av barn. Som gruppchef kommer du även att vara delaktig i det fortsatta arbetet med Region Mitts utformning av IT-brottscentrum.

Som gruppchef har du ett coachande, motiverande och stöttande förhållningssätt och skapar förutsättningar för din grupp att lyckas. I ditt ledarskap är du ett föredöme genom ditt engagemang, din förmåga till empati och ditt intresse för människor. Du är också en del av utredningssektionens ledningsgrupp, vilken fattar beslut gällande verksamheten. I övergripande frågor samverkar du med övriga gruppchefer, vilket innebär att du förväntas vara aktiv och lösningsfokuserad. Det är viktigt att du har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang.

Vi söker nu en gruppchef för utredning av internetrelaterade sexualbrott mot barn (ISÖB) med placering vid Regionalt IT-brottscentrum (RC3) i Uppsala.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef

ska du

-        inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs

-        tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete

-        ingå i utredningssektionens ledningsgrupp

-        ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare

-        ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar

-        företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

 

är du

-        verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter

-        arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

-        ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

-        minst sex månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande under den senaste femårsperioden

-        Polisexamen och/eller annan för funktionen relevant examen/utbildning

-        erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet (bedriva utredningar)

-        erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

 

Det är meriterande om du har erfarenhet av utredningsarbete av brott mot barn.

besitter du

-        förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten

-        förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang

-        förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

-        förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

-        förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

-        förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av enhetschef chef, Rickard Johansson. Mobil: 070-34 26 900, rickard.johansson@polisen.se

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult, Joanna Lindgren. Tel. 010-567 5210

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO. Nås via Polisens växel  114 14

Övrig information

Anställning

–       Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Provanställning kan eventuellt inleda anställningen.

–       Placering – Uppsala

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 22 november 2019 via e-post till jobb.mitt@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr 571.193/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du kontaktar ansvarig HR-konsult Joanna Lindgren på tel. 010-567 5210.

 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Till toppen