Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Gruppchef till Kommunikationsavdelningen

Organisation

Kommunikationsavdelningen

Län

Västra Götalands län

Utlyst

05 november 2019

Ansök senast

25 november 2019

Referensnummer

A571.300/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Kommunikationsavdelningen är en nationell avdelning som leder och samordnar Polismyndighetens kommunikationsarbete och är ett proaktivt strategiskt och operativt stöd för hela myndigheten.


Kommunikationsavdelningen har medarbetare i samtliga sju polisregioner. Kommunikationsavdelningen Väst, där denna tjänst är placerad, består av 21 personer som är placerade i Göteborg och i Halmstad men som verkar över hela regionen. KA Väst leds av en chef samt två gruppchefer och består av såväl poliser som civilanställda vars främsta uppdrag är att stötta regionen i kommunikationsfrågor, strategiska och operativa. Flera av medarbetarna har även nationella uppdrag och ansvarsområden.


Arbetsbeskrivning

Ditt huvuduppdrag som gruppchef för planerad kommunikation är att leda och coacha enhetens kommunikatörer och webbredaktörer i deras uppdrag, som framför allt går ut på att vara ett kommunikativt stöd till regionens chefer. Du planerar och fördelar kommunikationsuppdrag och samordnar kommunikatörernas aktiviteter för bästa effekt. Du har personal- och arbetsmiljöansvar för ett tiotal personer.


Du ingår i ledningen för kommunikationsavdelningen Väst och kan gå in som ersättare för chefen för enheten vid behov. Du har också kommunikativa uppdrag i organisationen där du kommunikationsplanerar projekt, skriver artiklar/texter eller bistår med kommunikativ rådgivning till chefer inför konferenser, intervjuer eller liknande. Du gå in som kommunikativt stöd för chefer i samband med kris.


Som gruppchef för kommunikationsavdelningen Väst


ska du

-          inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs

-          tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete

-          ingå i Kommunikationsavdelning Västs ledningsgrupp

-          ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare

-          ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar

-          företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.


är du

-          verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter

-          arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

-          ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential, samtidigt som du är tydlig i din chefsroll och kan sätta gränser då det behövs.


Kvalifikationer

har du

-          minst tre års arbetslivserfarenhet av chefsuppdrag med personalansvar inom kommunikation.

-          avslutad högskoleutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

-          erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten


bör du

-          det är meriterande med dokumenterad erfarenhet från arbete inom offentlig sektor samt erfarenhet av ledningskommunikation och kriskommunikation i stor organisation


besitter du

-          förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten

-          förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang

-          förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

-          förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

-          förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

-          förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Malin Sahlström, tfn 010-56 531 81.


Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Emma Färlin, emma.farlin@polisen.se

 

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh/SACO, tfn 010-563 91 37
Sofia Ask/Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Johan Gertz/Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92
Karna Tillheden/SEKO Polisen, tfn 0732-490 422

Övrig information

Anställning

–         Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

–         Anställningen inleds med en provanställning

–         Placering vid: KA Väst, Göteborg

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

 

Ansökan

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

 

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

 

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

 

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.na@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med dnr. A571.300/2019 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

 

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


 

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 25e november 2019!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen