Gruppchef till områdespolisen, lokalpolisområde Kalmar

Organisation

Polisregion Syd

Län

Kalmar län

Utlyst

29 november 2019

Ansök senast

19 december 2019

Referensnummer

C33449/2019

Arbetsplatsbeskrivning

I polisområde Kalmar Kronoberg ingår hela Kalmar län och Kronobergs län. Geografiskt är detta region Syds största polisområde och det är också ett av de största i landet. Polisområdet är indelat i fem lokalpolisområden - Västervik, Kalmar, Nybro, Växjö och Ljungby. 

Lokalpolisområde Kalmar består av Borgholm, Kalmar och Mörbylånga kommuner. I lokalpolisområdet finns idag nio BF/IGV-grupper, två utredningsgrupper samt två stöd/service-grupper.

Områdespolisgruppen i LPO Kalmar har som sitt uppdrag att arbeta långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete men deltar även i det repressiva arbetet utifrån framtagen lokal problembild. Arbetet bedrivs i huvudsak i uniform men även civilt. Målsättningen är att områdespoliserna ska vara kända i lokalsamhället och själva ha goda kunskaper om sitt område.

Medarbetarna i gruppen ska ha förmåga att arbeta uppsökande, brottsbeivrande och utredande. Gruppen ska arbeta med stor flexibilitet med fokus på lokal problembild och lokala nätverk. Som gruppchef kommer du samverka med bl.a. lokala underrättelsesamordnare och kommunpoliser. Du kommer även samverka med externa samverkanspartners såsom kommun och andra samhällsaktörer.

Arbetsbeskrivning

Som chef för områdespolisgruppen      

ska du

- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
- ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
- gemensamt med de andra gruppcheferna i ledningsgruppen ta ansvar för och utföra ledningsstöd till chefen för lokalpolisområdet genom administrativt uppdrag
- samverka med arbetstagarorganisationer och skyddsorganisation
- vid behov svara som chef för lokalpolisområdet

är du

- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som chef för områdespolisgruppen

har du

- minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- polisexamen
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

Meriterande är polisarbete särskilt inriktat brottsförebyggande och trygghetsskapande.

Se hela kravprofilen här 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av lokalpolisområdeschef Olof Bråve, olof.brave@polisen.se Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Caroline Ek, tfn 070-286 58 77.

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare är för Polisförbundet Annelie Larsson, tfn 010-56 22 132, polisforbundet.kalmar-kronoberg@polisen.se; Saco-S Kjell Frisdahl, tfn 070-356 48 71; ST inom Polisen Angelica Hultgren, tfn 010-56 22 293; Seko Polisen Ehrenfried Jäschke, tfn 010-56 22 110.

Övrig information

Anställning
– Tillsvidareanställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
– Arbetsort: Kalmar
– Arbetstid: Veckoplanerad
– Tillträde: Enligt överenskommelse
– Placering som gruppchef vid BF/IGV-grupp 7, lokalpolisområde Kalmar, PO Kalmar Kronoberg.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 19 december 2019. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet, kontakta HR-konsult Caroline Ek, tfn 070-286 58 77.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen