Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Gruppchef till utbildningsgruppen vid Kansliet polisområde Stockholm Nord

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

04 november 2019

Ansök senast

25 november 2019

Referensnummer

C32715/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Nord omfattar 14 kommuner samt västra delarna av Stockholms stad. Antal boende i polisområdet är nära 900 000 fördelade i tätorter, skärgård och ren landsortsbebyggelse. Polisområdet består av sju lokalpolisområden och sex utredningssektioner och ett polisområdeskansli. Sammanlagt arbetar ca
1 500 polisanställda i polisområde Nord.

Polisområdeskansliets har det övergripande ansvaret för stöd och service inom polisområdet vilket innefattar fordon, vaktmästeri, IT, teknik, utbildning, verksamhetsplanering, fastigheter och lokaler, inköp och beklädnad samt närarkiv. Vid kansliet finns även ett antal samordningsfunktioner för polisområdet rörande utredning och lagföring, brottsförebyggande arbete, operativ verksamhet och övergripandestrategier.
Utbildningsgruppen bildades under 2019 då gruppen för operativ verksamhetsstyrning delades i två grupper och kommer i och med detta att få en egen gruppchef. Som gruppchef ska du leda utbildningsgruppen som består av 9 medarbetare , i det dagliga arbetet och ha verksamhets- och arbetsmiljöansvar. Du kommer att ingå i kansliets ledningsgrupp samt vara polisområdets representant i det regionala utbildningsrådet. I gruppen finns följande verksamheter:

Utbildningshandläggare hanterar allt runt utbildning och är kontaktytan för de lokala utbildningshandläggarna som finns på varje lokalpolisområde/sektion. Arbetar även mot regionen och kompetenscentrum med övergripande genomförandeansvar.
Aspiranthandläggare handlägger och planerar för polisområde Stockholm nords samtliga polisaspiranter tillsammans med lokala handledare, instruktörer samt regionens aspirantansvariga.
Samordnare och Utbildare ansvarar för polisområde Stockholm Nords planering för terror händelser därtill kopplade utbildnings- och utrustningsfrågor. Polkon(polisiär konflikt hantering) PNF (polisens förarutbildning)utbildare samt ansvarig för vapenutbildning.

Arbetsbeskrivning

I din roll som chef och ledare för utbildningsgruppen

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
  tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen eller annan för funktionen relevant akademisk examen
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde. Erfarenhet av planering av utbildning, strategisk utbildningsplanering.

är det meriterande om du har

 • erfarenhet av personal och arbetsmiljöansvar
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • Ingått i ledningsgrupp
 • erfarenhet av polisens verksamhet
 • chefs och ledarskapsutbildning för gruppchefsnivå

har du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här 


När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef kom Jörgen Nilsson Tf Kanslichef 0708-951941 Information om rekryteringsprocessen lämnas av Sabina Sjögren HR-Konsult 073-088 6576

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO nås via polisens växel 114 114

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Sollentuna

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

PR
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 25 november 2019.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen