Gruppchef till Verksamhetsstyrning & Analys, Regionkansliet region Väst

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

29 november 2019

Ansök senast

20 december 2019

Referensnummer

A402.478/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Väst
Polismyndigheten, region Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 4 600 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Regionkansliet
Regionkansliet i region Väst arbetar med stöd åt regionpolisledningen och de regionala enheterna men även gentemot regionen som helhet. Vid regionkansliet finns grupperna Kansligrupp 1-2, Operativ verksamhetsstyrning 1-3, Skiljande och disciplin, Intern service, Nationella polishundtjänsten, Verksamhetsskyddet, Utredning-lagföring-spaning samt Verksamhetsstyrning/analys. Verksamheten bedrivs i hela regionen men de flesta medarbetarna är placerade i Göteborg. Regionkansliet har idag ca 115 medarbetare.

Gruppen för verksamhetsstyrning och analys utgör ledningsstöd gentemot regionledningen och regionens ledningsgrupp i dessa frågor. Funktionen utgör också inom sitt ansvarsområde ett direkt stöd gentemot polisområden/regionala enheter och lokalpolisområden. Gruppen består i dagsläget av 9 medarbetare.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu dig som vill ta del i regionens framtida utveckling och leda arbetet inom gruppen för verksamhetsstyrning och analys vid regionkansliet, region Väst. För att lyckas med uppdraget krävs att du ser verksamheterna som en helhet, på lokal såväl som regional och nationell nivå. Du ser frågor som rör resultatuppföljning och verksamhetsoptimering ur ett brett perspektiv och är initiativtagande utifrån hur du och dina medarbetare kan generera mervärde i samarbetet med regionens polisområden och enheter.

Som chef för gruppen verksamhetsstyrning och analys (VSA)

ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs, i synnerhet i frågor som rör verksamhetsstyrning och analys
 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ingå i regionkansliets ledningsgrupp
 • ta aktiv del i gruppens arbete, leda och styra gruppens arbete samt själv leda och
 • genomföra mer komplexa uppgifter av strategisk karaktär
 • vara den regionala kontakten för ekonomiavdelningen i frågor om verksamhetsstyrning
 • ha det samordnande ansvaret för regionens arbete med intern styrning och kontroll
 • samordna och utveckla regionens process för verksamhetsstyrning, verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning, resultatanalys
 • bära ansvaret gällande regionens resultatrapporter
 • ge stöd i frågor med direkt koppling till styrmodellen såsom medborgarlöften och samverkansavtal
 • ansvara för kvalitetssäkring och uppföljning av regionens arbete med samverkansöverenskommelser och medborgarlöften
 • ansvara för framtagande av regionens omvärldsanalys
 • ha det övergripande regionala ansvaret för effektutvärderingar och att vara kontaktyta vid beställning av externa sådana
 • ansvara för koordinering mellan regionen och nationella frågor i frågor om verksamhetsstyrning och analys
 • ansvara för samordning och stöd i regionens arbete med medarbetardrivet utvecklingsarbete, ständiga förbättringar samt LEAN
 • utföra andra arbetsuppgifter som tilldelas av högre chef
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

Som chef för gruppen verksamhetsstyrning och analys (VSA)

har du

 • ett par års aktuell erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • erfarenhet av arbete med inriktning mot det aktuella verksamhetsområdet och motsvarande arbetsuppgifter (ej bisyssla)
 • erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter inom offentlig sektor (meriterande)
 • för befattningen relevant examen/eftergymnasial utbildning
 • mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
 • drivit och/eller deltagit i samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen (meriterande)

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
 • förmåga att ta tillvara regionens intressen inom ovan nämnda områden samtidigt som du har ett myndighetsperspektiv

Klicka här för att ta del av den fullständiga kravprofilen.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Morgan Orvenholt, chef regionkansli Väst. Information om rekryteringsprocessen lämnas av Nathalie Ahlbin, HR-konsult. Samtliga nås via vår växel, 114 14.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen nås via vår växel, 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som sakkunnig eller poliskommissarie med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid polisregion Väst, Ernst Fontells plats Göteborg
 • Heltid, dagtid med flex (ev. möjligt med förtroendearbetstid)

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 20 december 2019.

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 20 december 2019 via e-post till jobb.vast@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A402.478/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A402.478/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.. 

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen