Gruppchefer till Insatsstyrkan Väst, region Väst

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

29 november 2019

Ansök senast

19 december 2019

Referensnummer

A610.891/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Insatsstyrkan Väst är en arbetsplats som är en del av det nationella insatskonceptet (NIK). Insatsstyrkan Väst finns tillgänglig med insatskapacitet dygnet runt.  Arbetsplatsen präglas av en stark gemenskap som regionalt och nationellt har att hantera utmanande arbetsuppgifter med koppling mot särskilt farliga och/eller komplicerade situationer. Insatsstyrkan Väst har en tydlig vision och värdegrund som ett fundament i verksamheten. Som medarbetare på insatsstyrkan Väst har man stor påverkan för utveckling av insatsstyrkan Väst framtid.

Arbetsbeskrivning

Som chef för en insatsgrupp leder du det operativa arbetet i nära samarbete med insatsledarna, med fokus på huvudarbetsuppgiften: ingripande i särskilt farliga och/eller komplicerade situationer. I arbetsuppgiften ingår även att ansvara för gruppen och den enskilde gruppmedlemmens utbildningsbehov i enlighet med nedanstående.

Som chef för en insatsgrupp

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens förändrings-och utvecklingsarbete ur både ett kort och långsiktigt perspektiv
 • ansvara för det dagliga, operativa arbetet i gruppen genom att på direkt nivå planera, leda och genomföra insatsstyrkans operativa verksamhet i samråd med insatsledningen
 • samverka med polisiära och externa samverkanspartners
 • ingå i insatsstyrkan Västs ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar i syfte att verka för en attraktiv arbetsplats
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten i allmänhet och insatsstyrkan Väst i synnerhet
 • utöva ett ledarskap som överensstämmer med insatsstyrkans värdegrund och vision och säkerställa att denna efterlevs i det dagliga arbetet

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen, i enighet med Polisförordningen (2014:1104)
 • aktuell operativ erfarenhet från piketen, regional förstärkt eller nationell insatsstyrka
 • godkänd grundutbildning som insatsoperatör från piketen, regional förstärkt eller nationell insatsstyrka

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Utöver ovanstående är även din förmåga att kunna leda andra även i pressade och komplicerade situationer en avgörande faktor i lämplighetsbedömningen.

Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av sektionschef Ulf Hallberg.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av ansvariga HR-konsulter: Amanda Jonasson eller Nathalie Ahlbin. Samtliga nås via polisens växel 114 14

Fackliga företrädare

SEKO polisen, ST inom polisen, Polisförbundet region Väst och SACO-S nås via polisens växel 114 14.

Övrig information

 • Tillsvidareanställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid region Väst, Operativa enheten, Insatsstyrkan.
 • Arbetsort Göteborg.
 • Arbetstiderna är förlagda till treskift

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 19 december via e-post till jobb.vast@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A610.891/2019 mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att ta kontakt med ansvarig HR-konsult, se kontaktuppgifter ovan.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen