Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Gruppchefer till utredningsverksamheten polisområde Sthlm Syd, Nord och Gotland

Polismyndigheten, region Stockholm har ca 7000 anställda. Regionen består av fyra polisområden City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Gotlands län, Stockholms län

Utlyst

04 november 2019

Ansök senast

18 november 2019

Referensnummer

C32753/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Stockholm Syd är indelat i åtta lokalpolisområden. Här bor och arbetar närmare en miljon invånare. Området spänner från storstad till mindre kommuner med småstadskaraktär, från landsbygd och skärgård till publika arenor och knutpunkter för alla trafikslag.

Vi söker gruppchefer till tre lokalpolisområden Skärholmen, Farsta och Södertälje med följande inriktning:
Lpo Skärholmen söker två gruppchefer en för ungdomsgruppen och en för vuxengruppen. Vi ser dock att du är
intresserad av bägge delar och är delaktig i den påbörjade utvecklingen av ett integrerat arbetssätt mellan de olika
utredningsgrupperna. Vi arbetar genom ett coachande förhållningssätt för att utveckla samarbetet och öka kvalitén i vår
verksamhet.
Lpo Farsta söker två gruppchefer för de två vuxengrupperna, totalt finns tre grupper. Vi ser dock att du även är
intresserad av ärenden med personer under 18 år då vi arbetar med helheten och har ett integrerat arbetssätt. Vi arbetar
genom ett coachande förhållningssätt. Området erbjuder en arbetsplats i ständig utveckling.
Lpo Södertälje söker gruppchef till en utredningsgrupp med fokus på ungdomar. Södertälje innefattar områden klassade
som utsatta och särskilt prioriterade med påtaglig problematik kring organiserad brottslighet och kriminella nätverk med
negativ påverkan på lokalsamhället. Som gruppchef leder du arbetsgruppen och skapar förutsättningar för en effektiv verksamhet tillsammans med övriga arbetsgrupper. Lokalpolisområde Södertälje har en komplex problembild men också goda förutsättningar att göra skillnad.


Polisområde Nord omfattar 14 kommuner samt västra delarna av Stockholms stad. Området består av sju lokalpolisområden, fem utredningssektioner och ett kansli. Vi söker gruppchefer till två lokalpolisområden Rinkeby och
Vällingby med följande inriktning:
Lpo Rinkeby söker gruppchef som primärt ansvarar för utredningssidans yttre verksamhet. Du är intresserad av att arbeta
operativt inom ramen för FU. Vi ser gärna att du har FU-ledare behörighet och har en bakgrund från att arbeta med komplexa utredningar.
Lokalpolisområdet består av två stadsdelar Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta inom Stockholms kommun. Området har i dag tre av de områden som klassas som särskilt prioriterade. Ett område fullt av utmaningar men också ett starkt polisområde med tydliga mål att vi ska göra en förändring till det bättre.
Lpo Vällingby söker gruppchefer till flera av de nyupprustade grupperna. Efter genomlysning kommer utredningsverksamheten att organiseras i fem grupper med olika inriktning. Två grupper utreder mängdbrott med vuxna
gärningsmän, en grupp utreder brott där målsägaren och/eller misstänkt är under 18 år. En grupp kommer främst hantera ärenden med frihetsberövade och en grupp kommer att arbeta operativt med ansvar för inhämtning av efterlysta, husrannsakningar samt övrigt. Lokalpolisområdet omfattar geografiskt stadsdelarna Bromma och Hässelby-Vällingby samt
Ekerö kommun.

Polisområde Gotland tillhör Polisregion Stockholm och omfattar hela Gotland med ca 59 000 invånare, varav 24 000 bor i Visby. Vi söker gruppchef till lokalpolisområdet (PO Gotland) med följande inriktning:
Lpo Gotland (PO Gotland) söker gruppchef till jourgruppen på utredningssektionen. Utredningsverksamheten är samlad
på polisområdets utredningssektion som består av fyra grupper varav en jourgrupp, två utredningsgrupper samt en grupp för stationsbefäl och jourförundersökningsledare. Som gruppchef för jouren är du också förundersökningsledare vilket ställer goda krav på förståelse för utredningsprocessen. Du är delaktig i polisområdets taktiska centrum samt ingår i sektionsledningen. Placering vid utredningssektionen PO Gotland.


Arbetsbeskrivning

Som chef för utredningsverksamheten vid lokalpolisområde eller /utredningssektionen på Gotland

ska du

• inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
• tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
• ingå i ledningsgrupp/ annat ledningsforum (om det är aktuellt)
• ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
• ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.


är du

• verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
• arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
• ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

• minst sex månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
• för funktionen relevant examen/utbildning
• erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

• förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
• förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
• förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
• förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
• förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

Se hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Charlotte Erlandsson,Chef, Lpo Skärholmen, tfn 070-601 21 25
Katrin Kjellén Ekstrand, Sektionschef Lpo Farsta, tfn 070-602 54 31
Kristoffer Olofsson Svaromål bitr  lokalpolisområdeschef Södertälje,
tfn 072-507 28 52
Daniel Ångman Chef, Lpo Rinkeby, tfn  076-7656525
Catrine Kimerius Wikström, Chef  Lpo Vällingby, tfn 073-331 51 11
Johanna Åström Gruppchef, Lpo Gotland (PO Gotland), tfn 070-8951718

Fackliga företrädare

Fackliga kontaktpersoner: SACO, Polisförbundet, ST, SEKO Polisen
nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning, med ett förordnande om fyra år som kan förlängas. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
Arbetsort: Stockholm eller Gotland.
Funktion: Gruppchef till utredningsverksamhet.


Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning.


Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 18 november 2019. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Ange i ansökan vilket polisområde du önskar arbeta inom. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CVkonto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på
https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult Monika Gråhammar tfn 0725118829.


Välkommen med din ansökan!


Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället.
Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.


Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen