Gruppchef till Stöd-verksamheten vid LPO Rinkeby PO Nord

Vill du arbeta vid en arbetsplats som erbjuder dig samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter där du genom att påverka och bidra till polisens uppdrag verkligen kan göra skillnad?

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

20 november 2019

Ansök senast

05 december 2019

Referensnummer

C33159/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, region Stockholm har ca 7 000 anställda. Regionen består av fyra polisområden City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Polisområde Nord täcker norra delen av Region Stockholm med 14 kommuner samt västra delarna av Stockholms stad. Antal boende i Polisområdet är ca 900 000 fördelade i tätorter, skärgård och landsort. Polisområdet består av sju lokalpolisområden; Norrtälje, Täby, Sollentuna, Järfälla, Solna, Vällingby och Rinkeby. Polisområdesorganisationen består även av sex utredningssektioner och ett kansli. Här arbetar 1500 polisanställda.
Lokalpolisområde Rinkeby består av ca 200 anställda. Vi ansvarar för lokal problembild i Spånga, Rinkeby, Tensta, Kista , Husby och Akalla. Verksamheten består av ingripandeverksamhets, utredningsverksamhet och kansli/stöd-verksamhet. För tillfället är LPO Rinkeby lokaliserade i Solna då ändamålsenliga lokaler saknats sedan omorganisationen. En ny polisstation i Rinkeby centrum byggs just nu och planeras stå klar i maj 2020 varpå verksamheten kommer bedrivas därifrån.

Beskrivning av uppdraget:

Som gruppchef vid stödgrupp 2 har du verksamhetsansvar och personalansvar för en stöd- och servicegrupp i lokalpolisområde Rinkeby. Gruppen består av administratörer, servicemän, vaktmästare och handläggare. Du har som gruppchef budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för gruppens samtliga medarbetare. Vidare planerar, följer upp och utvecklar du verksamheten samt håller arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal, lönesamtal samt ansvarar för individuella utvecklingsplaner. Inom ramen för stöd- och servicegruppernas uppdrag ingår såväl verksamhetsstöd åt lokalpolisområdets ledning som intern/extern service och administration. Du kommer att ha ett nära samarbete med de andra gruppcheferna på lokalpolisområdet och andra gruppchefer inom stöd/service på Polisområdet.

Arbetsbeskrivning

Som chef för Stödgrupp 2 vid Lokalpolisområde Rinkeby, Polisområde Nord, Region Stockholm:

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projketledare eller liknande
 • för funktionen relevant examen/utbildning, polisutbildning alternativt akademisk utbildning
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

är det meriterande att du har

 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat.
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av arbete i polisens receptions och passverksamhet
 • chefs- och ledarskapsutbildning på gruppchefsnivå
 • erfarenhet av att organisera och bygga upp ny verksamhet
 • arbetat med HR frågor

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Frida Nordlöf, 0739-10 12 55 alternativt Therese Rosengren 0730-861524. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Sabina Sjögren 073 0886576

Fackliga företrädare

Polisförbundet Christoffer Ersenius, 0739-101249,ST,Saco-S, 
SEKO nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Lokalpolisområde Rinkeby (från maj 2020 i Rinkeby nya polisstation, Rinkeby centrum).

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 2019-12-05

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering.

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd skickar du din ansökan med ref.nr. per post till: Polismyndigheten, Box 122 56 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Övrig information
Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen