Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Biträdande lokalpolisområdeschef till lokalpolisområde Östra Skaraborg

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

24 oktober 2019

Ansök senast

14 november 2019

Referensnummer

C32352/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du leda ett spännande och utmanande utvecklingsarbete tillsammans med medarbetare och chefer inom Polisområde Skaraborg? Är du en modern förändringsledare, med blick för helheten och förmågan att få andra att växa och utvecklas? Då är du välkommen till Region Väst, polisområde Skaraborg och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag.

Polisregion Väst
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. I regionen finns fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg. Polisregionens huvudort är Göteborg. Varje polisområde är indelat i ett antal lokalpolisområden. Ca 4 700 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i de fem polisområdena, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Polisområde Skaraborg
Polisområde Skaraborg omfattar 15 kommuner och är organiserat i två lokalpolisområden: östra Skaraborg och västra Skaraborg. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett områdeskansli.

Verksamheten vid lokalpolisområdena leds av en lokalpolisområdeschef som inom sitt geografiska område svarar för utredning i enlighet med den nationella brottskatalogen, ingripande- och områdespolisverksamhet, receptionsverksamhet, godshantering, brottssamordning samt extern samverkan och medborgarlöften.

Lokalpolisområde Östra Skaraborg omfattar nio kommuner: Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde (huvudort), Tibro, Tidaholm och Töreboda. Inom området bor ca 160 000 invånare.

Arbetsbeskrivning

Nu söker vi en utvecklingsorienterad biträdande lokalpolisområdeschef till Östra Skaraborg

I rollen som biträdande chef leder du och utvecklar verksamheten tillsammans med
ca 200 medarbetare inom verksamhetsgrenarna stöd/serviceverksamhet, brottsförebyggande- och ingripandeverksamhet samt utredningsverksamhet. Du utövar ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap.

Du är direkt underställd chefen för lokalpolisområdet och arbetar i nära samverkan med denne. Som biträdande lokalpolisområdeschef ingår du, både i polisområdets ledningsgrupp samt i ledningsgrupp för lokalpolisområdet. Du kommer bland annat att vara involverad i och ansvara för uppgifter inom ramen för det lokala arbetsmiljöarbetet i samverkan med arbetstagarorganisationer, men också arbeta med kompetensförsörjnings-och utbildningsfrågor. Tillsammans med lokalpolisområdeschefen kommer du att ha ett personalansvar för lokalpolisområdets gruppchefer. I uppdraget ingår ett utåtriktat arbete där samverkan med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra samhällsaktörer är centralt utifrån det brottsförebyggande arbetet, förtroende och engagemang. Arbetet ställer krav på en tydlig kommunikativ förmåga, helhetsfokus för hela Polisområde Skaraborg, men också att kunna hantera både strategiska och operativa verksamhetsfrågor. Målet är att utveckla verksamheten i syfte att nå bästa möjliga resultat för medborgaren och verksamheten men också att stärka polisområdet till att fortsätta utvecklas som en attraktiv arbetsplats att verka i.

Som biträdande chef för lokalpolisområdet

ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för lokalpolisområdets verksamhet under ledning av lokalpolisområdeschefen
 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa. 
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

Som biträdande chef för lokalpolisområdet

har du 

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • polisexamen

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Jan Hellnevi.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult, Iwona Appelqvist
Båda nås via polisens växel 114 14

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen. Samtliga nås genom polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning (gäller sökande som ej har pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten)
 • Placering vid lokalpolisområde Östra Skaraborg, Skövde
 • Dagtid, flextid eller förtroendearbetstid vid överenskommelse

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 14 november 2019.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen