Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Biträdande sektionschef till sektionen för fort- och vidareutbildning vid kompet

Är du redo för en större uppgift? Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Organisation

HR-avdelningen

Län

Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län

Utlyst

28 oktober 2019

Ansök senast

14 november 2019

Referensnummer

C32599/2019

Arbetsplatsbeskrivning

HR-avdelningens främsta uppgift bli att tydliggöra, omsätta och utveckla en verksamhetsdriven arbetsgivarpolitik som stödjer Polismyndighetens korta och långa mål. Ansvaret omfattar följande områden arbetsgivarpolitik/avtal, chefs- och medarbetarskap, kompetens inklusive Polismyndighetens utbildningsverksamhet, arbetsmiljö och kultur. Vidare ansvarar avdelningen för värdeskapande samarbete med arbetstagar-organisationerna, myndighetens personalansvarsnämnd.

Till sektionen söker vi en biträdande sektionschef med uppdrag att tillsammans med sektionschefen och medarbetarna bygga upp och etablera en sektion med ansvar för Polismyndighetens fort- och vidareutbildning. Sektionen kommer ha en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av polisens fort- och vidareutveckling för att kunna möta framtida utbildningsbehov inom polisen.

Sektionens medarbetare finns utspridda nationellt vilket förutsätter en stor flexibilitet på befattningshavaren.

Arbetsbeskrivning

Som biträdande chef för sektionen för fort- och vidareutbildning vid kompetensenheten

ska du
- tillsammans med sektionschefen vara en viktig kraft i det utvecklingsarbete som påbörjats under hösten 2019
- fortsätta utvecklingsarbetet och genom laganda och kreativitet bidra till att utveckla en ny sektion som kan ansvara för helheten
- tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i sektionens ledningsgrupp och biträda sektionschefen i dennes uppdrag
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
- verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
- arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
- ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

har du
- akademisk utbildning eller för funktionen annan relevant utbildning
- ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
- ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
- erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
- ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum.

det är meriterande om du har
- erfarenhet av strategiskt arbete med utbildningsfrågor i större och/eller komplexa organisationer
- kunskap om polisens verksamhet

besitter du
- förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
- förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Gunilla Gevreus, tfn 0706-965318

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: Charlotte Ryrberg, tfn 010-563 64 31

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, Saco-S, tfn 010-563 91 37
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-567 70 92
Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 010-561 66 27

Övrig information

Anställning
- Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
- Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
- Placering i Stockholm, Göteborg eller Malmö, resor i tjänsten förekommer

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan
i form av CV och personligt brev senast den 14 november 2019

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen