Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Chef, grupp Teknik med fokus på byggfrågor, Fastighetsutvecklingssekt, EA/LFE

Är du redo för en större uppgift? Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Organisation

Ekonomiavdelningen

Län

Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län

Utlyst

03 oktober 2019

Ansök senast

24 oktober 2019

Referensnummer

A506.718/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Vi söker en gruppchef med placering i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Lokalförsörjningsenheten är en nationell funktion inom Polismyndighetens Ekonomiavdelning som ansvarar för myndighetens kort- och långsiktiga lokalförsörjning. Polismyndigheten äger inga egna lokaler men hyr över 1,4 miljoner kvadratmeter lokaler fördelat på ca 1 000 hyresavtal till en kostnad om ca 2 miljarder kronor. Som en del av Lokalförsörjningsenheten ingår fastighetsutvecklingssektionen med ansvar för bland annat teknik, säkerhet och brand. Fastighetsutvecklingssektionen är indelad i tre grupper; juridikgruppen, teknikgruppen och strategigruppen.  Tekniken är en ny grupp som inrättas from den 1 oktober då verksamheten växer. Du kommer att få vara med och bygga upp verksamheten från början och din grupp består idag av fem medarbetare, ska bli åtta inklusive ny chef. Teknikgruppen är ett stöd till enhetens medarbetare inom området byggteknik, säkerhet och brand. Detta genom att ta fram standarder och vara sakkunnig för respektive område i lokala byggprojekt.

Som gruppchef inom fastighetsutvecklingssektionen ska du leda gruppens specialister samt ansvara för att gruppens uppsatta mål följs och uppfylls. Gruppchefen skall kunna driva egna ärenden inom det byggtekniska området. Gruppchefen ska tillsammans med sektionschefen planera verksamheten utifrån uppställda mål samt delta i planering av hela enhetens verksamhet tillsammans med övriga grupp- och sektionschefer. Gruppchefen ska kunna svara för sektionschefen vid dennes frånvaro.

Arbetsbeskrivning

Som chef grupp teknik vid Fastighetsutvecklingssektionen

ska du

 •  inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • delta i enhetens ledningskonferenser
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • några års erfarenhet av att ha arbetat i arbetsledande befattning eller liknande
 • relevant akademisk utbildning/examen eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
 • erfarenhet av något av verksamhetsområdena teknik och tekniska standarder, fysisk säkerhet eller brand
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Göran Strömberg, tfn 010-563 02 49.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Marie Nilsson marie-s.nilsson@polisen.se

Fackliga företrädare

Saco-S Avdelningarna saco-s.avdelningarna@polisen.se
ST vid Nationella avdelningarna st.nationella-avdelningarna@polisen.se
Seko Polisen, Karna Tillheden, tfn 010-561 66 27
OFR/P, Sophia Ask, tfn 010-56 38710

Övrig information

Anställning

- Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
- Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
- Placering i Stockholm, Göteborg eller Malmö

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning 

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult. 

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 24 oktober 2019, via e-post till jobb.na@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med A nr. A506.718/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A506.718/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen