Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Chef till Lpo Västerås vid Region Mitt

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Västmanlands län

Utlyst

07 oktober 2019

Ansök senast

28 oktober 2019

Referensnummer

A514.252/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu en chef för Lokalpolisområde Västerås med geografiskt ansvar för polisverksamheten i Västerås som är en av landets största kommuner.

Arbetsbeskrivning

Som lokalpolisområdeschef leder du och ansvarar för verksamheterna BF/IGV, Utredning och Stöd/Service. Du har ett tydligt uppdrag att utveckla kontakten med medborgarna och att bli mer tillgänglig i lokalsamhället. I det arbetet ingår att stärka den lokala samverkan med kommunen och andra aktörer. Utifrån den lokala problembilden ska ni tillsammans sätta lokala mål och formulera medborgarlöften. 

Polisområde Västmanland består av tre lokalpolisområden och en utredningssektion. Du är direkt underställd chefen för Polisområde Västmanland och ingår i dennes strategiska ledningsgrupp. Vi söker dig som har erfarenhet från att vara chef på lägst direkt nivå. 

Som chef för LPO Västerås vid region Mitt

ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att regionens uppdrag genomförs samt driva polisområdets långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ansvara för polisområdets operativa verksamhet/ ansvara för enhetens resultat
 • ingå i regionens strategiska ledningsgrupp
 • leda polisområdets ledningsgrupp
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst ett års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • polisexamen

besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Robert Wallén, Chef Polisområde, tel 010-566 90 78 

Information om rekryteringsprocessen lämnas av Charlotte Ryrberg, HR-konsult, tel 01-563 64 31

Fackliga företrädare

Polisförbundet, ST, SEKO, SACO nås via växeln 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Västerås

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan
bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 28 oktober 2019 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A514.252/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A514.252/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Till toppen