Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Gruppchef till aktionsgruppsektionen

Chef till utredningsgruppen vid aktionsgruppsektionen, utredningsenheten, Region Nord

Organisation

Polisregion Nord

Län

Västernorrland län

Utlyst

01 november 2019

Ansök senast

15 november 2019

Referensnummer

A558.078/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Nord omfattar Sveriges fyra nordligaste län, har drygt 2000 anställda och består av fyra polisområden: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Regionen har även fyra regionala enheter Operativa-, Utrednings-, Underrättelseenheten samt Regionkansliet som lyder direkt under regionpolischefen.

Den regionala utredningsenheten ansvarar tillsammans med polisområdena för regionens utredningsverksamhet. Enheten består av forensiska sektionen, utredningssektionen, sektionen för brottsoffer och personsäkerhet samt aktionssektionen. Utöver sektionerna finns en grupp för brottssamordning.

Aktionsgruppsektionerna utgör en särskilt avdelad resurs, som tillförs regionerna och NOA utöver den ordinarie linjeorganisationen. Syftet med aktionssektionerna är att använda dem både i enskilda ärenden beslutade av operativa rådet, och att geografiskt kunna kraftsamla flera aktionssektioner på en eller flera platser i landet och/eller biträda andra aktionssektioner inom myndigheten.

Aktionssektionen i region Nord är sammansatt av olika funktioner för att kunna hantera ett ärende, från underrättelse, genom spaningsstadiet till utredning och färdigställande av förundersökningen.
Vi söker nu dig som vill arbeta som gruppchef för utredningsgruppen i aktionsgruppsektionen i region Nord med placering i Sundsvall.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef vid aktionsgruppsektionen:

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i aktionssektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 •  ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst sex månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Meriterande

 • ha erfarenhet av att arbeta med och/eller leda komplexa spaningsärenden med stöd av hemliga tvångsmedel

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Jan Söderlund, telefon 010-568 01 95 alt 070-312 33 25.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-partner Sanny Hansson 072-7030544

Fackliga företrädare

Polisförbundet region Nord, SEKO polisen, SACO-S region Nord, ST region Nord. Samtliga nås via polisens växel 11414.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid utredningsenheten, aktionsgruppsektionen, placeringsort Sundsvall

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Hur du ansöker

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 15 november 2019 via e-post till: jobb.nord@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A558.078/2019 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A558.078/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Region Nord, Box 463, Umeå, att: Sanny Hansson

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen