Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Enhetschef Regionala laboratorier vid Nationellt Forensiskt Centrum

Organisation

Nationellt forensiskt centrum

Län

Stockholms län

Utlyst

10 oktober 2019

Ansök senast

31 oktober 2019

Referensnummer

A464.789/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?
Polismyndighetens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Människor ska känna sig trygga där de bor och vistas. Polismyndigheten är i utveckling och tillväxt. Fram till 2024 ska verksamheten växa från 30 000 till 40 000 medarbetare.

NFC-Nationellt Forensiskt Centrum
NFC är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. Verksamheten har sitt huvudsäte i Linköping och finns idag i Stockholm, Göteborg och Malmö. Antalet anställda är idag ungefär 520 personer. Verksamheten kommer under kommande året även att inkludera ytterligare driftsställen och från 2020 så kommer vi att bedriva verksamhet på 12 orter. NFCs uppgift är att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter.  NFC har även ansvaret för en enhetlig och kvalitetssäkrad forensisk process inom hela Polismyndigheten som omfattar laborativ verksamhet, kriminalteknik och it-forensik. Dessutom ansvarar NFC för forskning och utveckling, expertstöd samt utbildning inom det forensiska området. Exempel på områden som NFC verkar inom är informationsteknik, biologi, droganalys, kemi och teknik.

Arbetsbeskrivning

Till NFC söker vi en erfaren ledare som på ett medarbetardrivet sätt kan utveckla och leda verksamheten, bestående framöver av ca 170 medarbetare. Verksamheten består av sektionerna Syd, Väst, Stockholm och Nord och kommer att finnas på 11 orter, från Malmö i söder, till Umeå i norr. Som enhetschef så rapporterar du till avdelningschefen för NFC. Uppdraget kommer i mångt och mycket att innebära att fokusera på att starta upp och komplettera den regionala verksamheten på ett effektivt sätt utifrån uppdraget, där fokus är starkt kopplat till uppdragsgivaren; korta handläggningstider med rätt kvalitet.

Som ledare är du trygg och stark och har förmåga att hantera ett direkt ledarskap samt att leda på strategiskt nivå. Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga och kan med ditt driv och din motivation stödja och vägleda andra. Hos oss kommer du inte bara att bidra till andras utveckling utan kommer även själv att utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Som Enhetschef Regionala laboratorier vid NFC

ska du

 • under avdelningschefen och tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att avdelningens uppdrag genomförs samt driva avdelningens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ansvara för enhetens operativa verksamhet och resultat
 • ingå i avdelningens strategiska ledningsgrupp
 • leda enhetens ledningsgrupp
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda NFC och Polismyndigheten externt och internt samt arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bäst.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som Enhetschef Regionala laboratorier NFC

har du

 • akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten alternativt polisexamen
 • flera års aktuell erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års aktuell erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva större förändrings- och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • mycket god kommunikativ förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
 • god kännedom om forensisk eller polisiär verksamhet (meriterande)
 • chefs- och ledarskapsutbildning (meriterande)

besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Ta del av den fullständiga kravprofilen genom att klicka här. 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Avdelningschef Helena Trolläng,

Tel 010-562 80 01.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Lena Köhlin,

tel 010-565 40 24.

Fackliga företrädare

Fackliga kontaktpersoner:

Polisförbundet Per Thollin, 010-56 385 86;
Saco-S Nils Hydén, 010-56 282 42;
ST Heléne Tapper, 010-56 281 78;
SEKO Polisen Ehrenfried Jäschke, 010-56 221 10

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidare anställning med ett förordnande för befattningen i fyra år med möjlighet till förlängning.
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
 • Placering i Stockholm

Notera att intervjuer är planerade att ske under vecka 47 och 48 i Linköping.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 31 oktober via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A464.789/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A464.789/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se.

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen