Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Chef till Spaningsgrupp 2, Utredningssektionen, Polisområde Malmö, Region Syd

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

28 oktober 2019

Ansök senast

18 november 2019

Referensnummer

A544.498/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Syd består av Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne län. Huvudort för polisregion Syd är Malmö. Polisregion Syd är indelad i fem polisområden: sydöstra Götaland, sydvästra Götaland, nordvästra Skåne, södra Skåne och Malmö. Regionen leds av en regionpolischef.

Spaningsgruppernas grundplacering är på polisområdet och Grova brottssektionen med dess utredningsgrupper.

Arbetsbeskrivning

Som chef för Spaningsgrupp 2 leder du en spaningsgrupp (NPS). Arbetet inom NPS kännetecknas av ett dolt förhållningssätt där polisiär närvaro ska undvikas. Arbetsuppgifterna för dessa grupper är att bedriva riktad spaning i antigen pågående förundersökningar med hemliga tvångsmedel eller riktad underrättelsebaserad spaning gentemot specifika individer. Kravet på förståelse för förundersökning på dessa grupper är väldigt hög då det ofta kan vara avgörande vid spaning i stora och krävande förundersökningar.

Som gruppchef för spaningsgruppen är du direkt arbetsledare för de som ingår i gruppen. Du ska i vardagen leda samt utveckla gruppen och arbetsmetodiken. Det ställs höga krav på dig som gruppchef att du aktivt engagerar dig i de ärenden som finns på enheten för att dessa ska föras framåt. Du kommer tillsammans med resten av ledningsgruppen bestämma en inriktning och sätta arbetsmetodiken för enheten. Du har personal-och arbetsmiljöansvar, du ingår i sektionens ledningsgrupp. Du ansvarar för utvecklingssamtal samt lönesamtal/lönesättande samtal.

Som chef för Span 2 region Syd ska du

- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i Utredningssektionens ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Som gruppchef är du

- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

För att lyckas i uppdraget som gruppchef har du

- minst sex månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- Polisexamen
- Förundersökningsledarutbildning
- erfarenhet av spaningsverksamhet
- erfarenhet av verksamhetsområdet grova brott
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

Du besitter även

- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen under rubriken här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Claes-Arne Hermansson 010-5614631

För information eller frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-konsult Pernilla Bastholm, 0730-863 246

Fackliga företrädare

Saco-S Kjell Frisdal 070-356 48 71, Seko Polisen Monica Veberg 070-549 11 35, Polisförbundet Theres Lindgren 0702 87 89 99 och ST nås Polisens växel tfn 114 14.

Övrig information

Anställning

- Tillsvidareanställning som Polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
- Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
- Periodplanerad arbetstid
- Placering vid sektionen för Grova brott i Malmö

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 18 november 2019 via e-post till jobb.syd@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A544.498/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd vänligen kontakta berörd HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen