Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Chef till BF-IGV grupp vid LPO Södra Ångermanland

Chef till BF-IGV grupp vid LPO Södra Ångermanland med placeringsort Kramfors

Organisation

Polisregion Nord

Län

Västernorrland län

Utlyst

02 oktober 2019

Ansök senast

23 oktober 2019

Referensnummer

C31725/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Nord omfattar Sveriges fyra nordligaste län, har drygt 2000 anställda och består av fyra polisområden: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Regionen har även fyra regionala enheter Operativa-, Utrednings-, Underrättelseenheten samt Regionkansliet som lyder direkt under regionpolischefen.

I regionen finns 12 lokalpolisområden som arbetar med lokala mål mot den lokala problembilden. Verksamheten är omfattande, innefattar en stor bredd på arbetsuppgifter och bedrivs nära medborgarna.

Inom lokalpolisområdets verksamhet finns BF-IGV som hanterar den händelsestyrda och planlagda verksamheten dygnet runt. BF-IGV är även en del att lokalpolisområdets arbete med Medborgarlöften och andra trygghetsskapande åtgärder.

Lokalpolisområde Södra Ångermanland innefattar tre kommuner, Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommun. I lokalpolisområdet finns det fyra (4) BF/IGV grupper som täcker området dygnet runt, en grupp med Områdespoliser, tre utredningsgrupper och två Stöd/Service grupper. Samtliga grupper leds av en gruppchef.


LPO Södra Ångermanland söker en gruppchef till BF-IGV grupp 4 med placering i Kramfors.

Arbetsbeskrivning

Som chef för BF/IGV-grupp vid region Nord

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • Polisexamen
 • Minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • Erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Mer information om uppdraget lämnas av bemannande chef, Hans Björner,Chef LPO Södra Ångermanland, tfn: 073-070 34 10.

Fackliga företrädare

Polisförbundet region Nord Jessica Jonsson tfn: 070-2632759. SEKO polisen,
SACO-S region Nord samt ST region nord,nås via polisens växel 11414.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidare anställning som Polisinspektör med ett förordnaden för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma inledas med en provanställning
 • Placering vid lokalpolisområdet, placeringsort Kramfors
 • I uppdraget ingår tjänstgöring på icke kontorstid, kvällar och veckoslut

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas.

Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd ta kontakt med bemannande chef.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 23 oktober 2019!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen