Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Gruppchef till Spaningsgrupp på Aktionsgruppssektionen, region Väst

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

18 oktober 2019

Ansök senast

06 november 2019

Referensnummer

A524.214/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Region Väst
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 4 600 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten. 

Aktionsgruppssektionen
Den nationella aktionsgruppsverksamheten är en av regeringen särskilt utpekad enhet som i första hand är avsedd att bekämpa den organiserade brottsligheten gemensamt med andra myndigheter. Aktionsgruppssektionen i region Väst är en av flera i Sverige.

Ärenden som handläggs på sektionen är i regel mycket omfattande både när det gäller spaning- och utredningsverksamheten samt utdragna i tid. Sektionens arbetsuppgifter beslutas i huvudsak på nationell nivå.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu dig som vill arbeta som gruppchef för en av spaningsgrupperna med placering i region Väst. För att lyckas med detta krävs uthållighet och en god förmåga att finna nya infallsvinklar i syfte att nå framdrift i spaningsarbetet.

Med anledning av det specifika verksamhetsuppdraget kretsar en stor del av arbetet kring samverkan med olika aktörer internt såväl som externt. Det ställer krav på att du har en god förmåga att se frågor utifrån olika perspektiv och inte minst att du har fallenhet för att skapa stabila relationer med dina samverkanspartners.

Befattningen är placerad i region Väst med huvudsaklig tjänstgöringsort i Göteborg. Eftersom verksamheten är en del av en nationell resurs kan arbetet periodvis förläggas till annan ort och föranleda längre resor och bortavaro i tjänsterelaterade ärenden.

Som gruppchef på Aktionsgruppssektionen, region Väst

ska du 

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
 • vara beredd att verka som tf sektionschef vid ordinarie befattningshavares frånvaro

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef på Aktionsgruppen, region Väst

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde, dvs spaningsverksamhet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av utredningsverksamhet (meriterande)
 • erfarenhet från aktionsgruppsverksamheten (meriterande)
 • FU-Bas utbildning (meriterande)

besitter du förmåga

 • att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Klicka här för att ta del av den fullständiga kravprofilen.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om rekryteringsprocessen lämnas av Nathalie Ahlbin som nås via Polisens växel 114 14.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen. Samtliga nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som polisinspektör med förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Aktionsgruppssektionen region Väst, tjänstgöringsort Göteborg
 • Arbetstiderna är förlagda med periodplanering

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 6 november 2019 via e-post till jobb.vast@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A524.214/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A524.214/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen