Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Chef för lokalpolisområde Motala vid region Öst

Organisation

Polisregion Öst

Län

Östergötlands län

Utlyst

19 oktober 2019

Ansök senast

19 november 2019

Referensnummer

A540.853/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Öst består av Östergötland, Södermanland och Jönköpings län. Cirka 2500 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 35 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i tre polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelsesektion och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Även nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten. 

Polismyndigheten, region Öst, söker nu dig som är polis för placering i funktion chef för lokalpolisområde Motala vid polisområde Östergötland.

I lokalpolisområde Motala arbetar drygt 100 medarbetare inom IGV, utredning samt stöd och service. Området omfattar Motala, Mjölby, Ödeshög, Boxholm och Vadstena kommuner. I lokalpolisområdet bor ca 84 000 invånare.  Huvudorten är Motala med knappt 40 000 invånare i kommunen.

Som chef för lokalpolisområde Motala har du ett tydligt uppdrag att stärka den lokala samverkan med kommuner och andra aktörer. Vidare att fortsätta med att utveckla kontakten med medborgarna och att bli mer tillgänglig i lokalsamhället. Utifrån den lokala problembilden ska ni tillsammans sätta lokala mål och formulera publika medborgarlöften. Vi söker dig som har erfarenhet av att vara chef på lägst indirekt nivå.

Arbetsbeskrivning

Som chef för lokalpolisområde Motala

ska du ansvara för

 • att i samverkan med lokalsamhället och tillsammans med dina medarbetare bedriva en verksamhet som utgår från den lokala problembilden
 • att driva en utvecklad samverkan med kommun och lokalsamhället i övrigt
 • lokalpolisområdets utrednings-, ingripande- och brottsförebyggande verksamhet
 • att utveckla medborgar- och medarbetardialogen i lokalpolisområdet
 • kommunikationen med lokalsamhället, vilket innebär att du har ett publikt uppdrag
 • för att tecknad samverkansöverenskommelse med kommunen fullföljs
 • att leda lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • att verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • att verka för och ansvara för en god arbetsmiljö
 • att verka för likabehandling och jämställdhet
   

är du

 • verksamhetsansvarig – du når uppsatta mål inom givna ramar med önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential
 • företrädare för hela Polismyndigheten både externt och internt och arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • medlem i poliskområdets ledningsgrupp

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen

har du

 • minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
  ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • polisexamen

 
besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
   

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Polisområdeschef Stefan Hall, 010 566 57 84.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se

Fackliga företrädare

Björn Hoppe , Polisförbundet, telefon 070 230 27 55
Nina Wennegård, ST, telefon 073 066 41 92
Jan Tuvesson, SEKO Polisen, telefon 076 134 93 10
Ove Callheim, SACO-S, telefon 010 568 51 87

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Motala

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 19 november 2019 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med referensnummer A540.853/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med referensnummer enligt ovan via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Varmt välkommen med din ansökan senast den 19 november 2019!

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen