Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Sektionschef Rättstillämpning, Rättsavdelningen Stockholm

Organisation

Rättsavdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

07 oktober 2019

Ansök senast

24 oktober 2019

Referensnummer

A486.980/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Rättsavdelningen är en nationell avdelning inom Polismyndigheten.

Rättsavdelningen ansvarar för rättslig styrning och stöd, förvaltningsrättslig verksamhet och informationsförvaltning. Rättsavdelningen har drygt 700 medarbetare på flera orter i landet. Rättsavdelningen består av sju regionala rättsenheter och tre centrala processenheter. Vid Rättsenhet Stockholm finns för närvarande tre sektioner - Rättstillämpning, Förvaltningsrätt och Informationsförvaltning. Enheten har totalt 160 medarbetare.

Rättsavdelningen – Rättstillämpning

Rättstillämpning har som ansvar att ge juridiskt stöd till polisregionen och den egna rättsenheten, fatta myndighetsbeslut angående begäran om allmän handling, besluta eller skriva yttranden i skadeståndsärenden, handlägga de frågor som föranleds av att Polismyndighetens beslut överklagas och företräda Polismyndigheten i domstolsprocessen, samt bereda yttranden till Riksdagens ombudsmän (JO).

Sektionen Rättstillämpning vid Rättsenhet Stockholm består av tre grupper med cirka 30 medarbetare där flertalet är jurister. Det geografiska ansvarsområdet omfattar Stockholms län samt Gotland.

Vid regionen värnar vi om en god personalpolitik och arbetsmiljö vilket utgör viktiga grunder för vår polisverksamhet. Effektivitet, engagemang och tillgänglighet är den värdegrund vi utgår ifrån i allt arbete, liksom strävan efter mångfald och likabehandling inom alla områden.

Arbetsbeskrivning

Sektionschef till Rättstillämpning
Vi söker nu en sektionschef till Rättstillämpning vid Rättsenhet Stockholm. Du är direkt underställd chefen för Rättsenheten och ingår i dennes ledningsgrupp. Vi söker dig som har aktuell erfarenhet från att vara chef på lägst direkt nivå. Som sektionschef för Rättstillämpning kommer du att ha tre direkt underställda chefer. De står under din arbetsledning och du ansvarar för deras arbetsmiljö. Gruppcheferna utgör även din ledningsgrupp. Placeringsort är Kungsholmen i Stockholm men det kan förekomma resor för att träffa en del av dina medarbetare.

Som Chef för Sektion Rättstillämpning, vid Rättsenhet Stockholm

ska du

 • tillsammans med din ledningsgrupp ansvara för att sektionens uppdrag utförs
 • tillsammans med din ledningsgrupp ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingå i regionala Rättsenhetens ledningsgrupp
 • leda ledningsgruppen för Rättstillämpning
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka
 • förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina gruppchefer och deras medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

Som Chef för Sektion Rättstillämpning, vid Rättsenhet Stockholm

har du

 • juristexamen
 • ett par års aktuell erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer eller arbetsledare
 • ett par års aktuell erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela enheten som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med aktörer utanför den egna organisationen/verksamheten
 • aktuell erfarenhet av processföring i domstol, alt verksamhet vid myndighet innehållande processföring
 • kunskap om polisorganisationens uppbyggnad och verksamhet (meriterande)
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå (meriterande)

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån som ett inifrån perspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
 • förmåga att bedriva ett tillitsbaserat ledarskap

Klicka här för att ta del av den fullständiga kravprofilen. 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av chef Rättsenheten Annelie Granstedt, tel 0733 – 31 59 87.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Lena Köhlin, tel 0730 - 74 02 35.

Fackliga företrädare

SACO: Anna Owens, telefon 010 563 48 81

Polisförbundet: Sofia Ask, telefon 010 563 87 10

Fackförbundet ST: Johan Gertz, telefon 010 567 70 92

Seko Polisen: Karna Tillheden, telefon 010 561 66 27

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas
 • Placeringsort Stockholm
 • Vi tillämpar förtroendearbetstid

Notera att intervjuer planeras ske den 18 och 19 november i Stockholm.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning.

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 24 oktober. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A486.980/2019 i mailet ärendemening. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A486.980/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering/

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen