Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Sektionschef till inköpsenheten, ekonomiavdelningen Stockholm

Organisation

Ekonomiavdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

18 oktober 2019

Ansök senast

18 november 2019

Referensnummer

A540.006/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet och består av drygt 30 000 medarbetare. Myndigheten är organiserad i sju polisregioner, en nationella operativ avdelning, ett nationellt forensiskt center och fem nationella avdelningar samt ett kansli. Fram till 2024 ska polisen växa med ytterligare 10 000 medarbetare, vilket kommer innebära många intressanta utmaningar. Ta chansen, bli en av dem som får vara med vår resa!

Polismyndigheten erbjuder dig samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Med stort engagemang, tillgänglighet och effektivitet strävar vi efter att erbjuda en arbetsplats som stimulerar till kreativitet, lärande och utveckling. Detta genom att tillvarata alla medarbetares engagemang och kompetens.

Ekonomiavdelningen består av ca 400 anställda som finns på flera orter i landet. Avdelningen ansvarar för Polismyndighetens ekonomi- och verksamhetsstyrning, lokalförsörjning, service, miljöledning samt inköp och upphandling av varor och tjänster.

Inköpsenheten har det samlade ansvaret för anskaffningar och leverantörs- och avtalsuppföljning inom polismyndighetens förutom för IT-området. Enheten har även i uppdrag att utveckla och effektivisera inköpsverksamheten inom polismyndigheten i stort och har påbörjat ett kategoristyrt arbetsätt som bl.a. genom en nyligen beslutad omorganisation ytterligare kommer att förstärkas. Enheten är under stark förändring där nya arbetsformer och processer är under utveckling.

Vi söker nu dig som vill arbeta som chef för den nybildade sektionen ”Inköp: Planering och styrning”.

 

Sektionen består av två grupper: Planering och styrning samt E-handel/lager/materielförsörjning

Grupp Planering och styrning
Gruppen leds av en gruppchef och består i dagsläget av nio medarbetare. Gruppen utgör närmast av ett stöd till övriga delar av inköpsenheten. Gruppen är nyckelfaktorer i det utvecklingsarbete som genomförs och ansvarar för skapandet och förvaltningen av enhetens gemensamma infrastruktur.  Gruppens uppgift är extremt viktig och förväntas bli allt viktigare i form av uppgifter kopplade till uppföljning av inköp, nyckeltal, aktiviteter, utvecklande av systemstöd m.m. Gruppen har härutöver ansvar för att hantera enhetens återrapportering till andra delar av myndigheten.

Gruppen E-handel/lager/materielförsörjning
Gruppen leds av en gruppchef och består i dagsläget av tio medarbetare. Uppgifterna är tudelade. Dels har gruppen ansvar för driften polisens materiellager i huvudsak bestående av polisär utrustning (undantaget uniformer) och dels driver gruppen hela myndighetens arbete med E-handel.

 

Verksamhetsuppdraget
Som sektionschef kommer du att vara direkt underställd enhetschefen för inköpsenheten och ingå i dennes ledningsgrupp. Inom ramen för ledningsgrupens arbete ingår att tillsammans med övriga ledningsgruppen arbeta för och driva hela enhetens utveckling. I just detta sektionschefsuppdrag är detta ansvar särskilt tydligt och med ett särskilt uttalat ansvar för enhetens utveckling, uppföljning och skapandet av gemensam infrastruktur på enheten.

I och med att delar av personalen på såväl sektionen som enheten i stort är spridda i landet, kan arbetet innebära en del resor i tjänsten.

Arbetsbeskrivning

Som sektionschef

ska du

 • ingå i inköpsenhetens ledningsgrupp,
 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen har du

 • mångårig erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 • mångårig erfarenhet av inköp/upphandling inom offentlig sektor
 • akademisk examen
 • stor erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • erfarenhet av kategoristyrt inköpsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
   

besitter du

 • förmåga att kommunicera såväl i tal som i skrift
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
     

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

För information om uppdraget, kontakta enhetschef Thomas Wedegren, telefon 072 247 67 75.

För information om rekryteringsprocessen, kontakta chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se.

Fackliga företrädare

SACO: Fredrik Bergh 010 563 91 37
Polisförbundet: Sofia Ask, telefon 010 563 87 10
Fackförbundet ST: Johan Gertz, telefon 010 567 70 92
Seko Polisen: Karna Tillheden, telefon 010 561 66 27

Övrig information

Anställning

 • tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • placering i Stockholm

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under www.polisen.se/krigsplacering och www.polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 18 november 2019 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med referensnummer A540.006/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med referensnummer A540.006/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Till toppen