Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Analytiker till Regionala samordningscentralen, RCC vid region Mitt

Som analytiker på RCC kommer bevakar du områdena illegal migration och gränsöverskridande brottslighet där ditt arbete bidrar till en ökad medvetenhet både hos beslutsfattare och hos de som tjänstgör inom gränskontrollen.

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Gävleborgs län, Uppsala län, Västmanlands län

Utlyst

02 september 2019

Ansök senast

23 september 2019

Referensnummer

A446.094/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Gränspolissektionen bedriver verksamhet i regionens samtliga tre polisområden med en arbetsgrupp per polisområde. Gränspolissektionens huvuduppdrag är att ansvara för regionens yttre gränskontroll, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut, inre utlänningskontroll, arbetsplatsinspektioner och medverka till att bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

I samband med Schengenutvärderingen av Sverige 2017 framfördes bland annat kritik mot otillräcklig struktur för riskanalys och profilering, men även bristande samarbete mellan olika gränskontrollorgan. För att avhjälpa påtalade brister påbörjas nu arbetet med att forma ett framtida RCC inom region Mitt.

Nu söker vi en analytiker till RCC funktionen som ska upprätthålla en regional situationsbild inom områdena illegal migration och gränsöverskridande brottslighet samt vidarebefordra denna till Nationella samordningscentralen, NCC, och till den lokala verksamheten på enheten.

Med stöd av riskanalys ska den regionala gränskontrollverksamheten försörjas med en ökad situationsmedvetenhet i syfte att höja den egna reaktionsförmågan. Informationsutbyte och samarbeten kommer ske såväl nationellt som internationellt.

Arbetsbeskrivning

Som analytiker på RCC kommer bevakar du områdena illegal migration och gränsöverskridande brottslighet där ditt arbete bidrar till en ökad medvetenhet både hos beslutsfattare och hos de som tjänstgör inom gränskontrollen. Tillsammans med en handläggare samlar du systematiskt och strukturerat in data och information och presenterar regelbundet rapporter där du gör hot- och riskbedömningar.

Inom området sårbarhetsanalyser (Vulnerability Assessment) samlar du systematiskt och strukturerat in data och information och presenterar regelbundet sårbarhetsanalyser för enheten.

En viktig del av ditt arbete är att bidra till utveckling och implementering av arbetsmetoder, riskanalyser och den dagliga analytiska förmågan i enlighet med CIRAM 2.0. Därutöver tillkommer ett medansvar att bidra till kvalitetskontroll och en att en rättssäker tillämpning sker vid produktion av analytiska produkter. Eftersom verksamheten med riskanalys befinner sig i ett uppbyggnadsskede gäller det att ha ett flexibelt och öppet förhållningssätt till hur dina arbetsuppgifter utvecklas. Det medför även att du har en god möjlighet att själv och tillsammans med övriga medarbetare bidra till utvecklingen av RCC.

Dina rapporter och analyser kommer användas som beslutsunderlag för Gränspolissektionens ledningsgrupp. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

·         Bedriva omvärldsbevakning i syfte att höja medvetenheten samt skapa förmåga att inrikta den operativa verksamheten

·         Inhämta relevant information från etablerade kontaktytor och datakällor

·         Genomföra och presentera hot- och riskbedömningar

·         Underhålla relevanta nätverk inom området

·         Representera Gränspolisenheten i aktiviteter inom projekt EUROSUR för att implementera riskanalysmodellen CIRAM 2.0

·         Representera verksamheten i olika forum både nationellt och internationellt

·         Sårbarhetsanalyser (Vulnerability Assessment)

·         Producera rapporter och produkter, både av enklare och mer omfattande karaktär

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

·         Akademisk utbildning eller motsvarande relevanta kunskaper förvärvat på annat sätt

·         Vana av att hantera stora mängder information och strukturerad bearbetning

·         Erfarenhet av arbete med kvalitativ och-/eller kvantitativ analys

·         Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska

·         God vana och erfarenhet av arbete i Microsoft Office

·         Är svensk medborgare

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har: 

·         Erfarenhet av gränspolisverksamhet, migrationsfrågor, underrättelseverksamhet eller internationell verksamhet

·         Erfarenhet från någon av underrättelsedisciplinerna, t ex OSINT eller HUMINT

·         Erfarenhet av att ta fram underrättelsebehov samt har arbetat i flera av underrättelseprocessens delar

·         Erfarenhet av risk- och sårbarhetsanalyser

Personliga egenskaper:

Dina personliga egenskaper har stor betydelse för vår organisations framgår. Vi söker dig som är analytisk, noggrann och har en god organisatorisk förmåga. Du har lätt för att bilda dig en helhetssyn och trivs med ett arbete där du i perioder får växla upp i arbetstempo. Du har förmågan att se på en frågeställning från både ett strategisk och ett operativt perspektiv.

För att passa väl in i gruppen är det viktigt att du har ett öppet förhållningssätt samt är driven och nyfiken. Tjänsten är i hög grad beroende av samarbete varför det är av stor vikt att du trivs i sociala sammanhang och på ett positivt sätt till bidrar till en god arbetsmiljö.

Arbetsuppgifterna ställer krav på hög integritet, därför är det viktigt att du är sekretessmedveten.

Kontaktpersoner

Lennart Proos, Chef Gränspolissektionen region Mitt, tel: 010-5678654

Fackliga företrädare

Polisförbundet region Mitt, SEKO polisen, ST inom polisen och SACO nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Arbetstid: Dagtid

Placering: Tjänstens placering beslutas i samråd med sektionschef. Västerås, Uppsala eller Gävle.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 31 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. 

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen) kommer att genomföras före placering.

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 23 september 2019. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format.

Skicka din ansökan via e-post till: jobb.mitt@polisen.se . Märk ansökan med Refnr A446.094/2019 i mailets ärendemening.

Har du skyddad identitet eller vill ansöka per post så skicka in din ansökan med brev till: Polismyndigheten, Registratorkontoret Box 3007, 750 03 Uppsala. Märk kuvertet med Refnr A446.094/2019.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen