Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Gruppchef BF/IGV Lokalpolisområde Linköping

Vi söker gruppchefer till två av våra BF/IGV-grupper inom Lokalpolisområde Linköping.

Organisation

Polisregion Öst

Län

Östergötlands län

Utlyst

11 september 2019

Ansök senast

24 september 2019

Referensnummer

C31029/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten i region Öst ca 2000 anställda som arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 35 kommunerna. Verksamheten är organiserad i tre polisområden, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. I respektive lokalpolisområde finns ett antal BF/IGV-grupper beroende på lokalpolisområdets storlek. Polisområde Linköping är indelat i tre lokalpolisområden; Linköping, Motala och Norrköping.

Nu söker vi två gruppchefer till lokalpolisområde Linköping med ansvar för var sin BF/IGV-grupp.

Arbetsbeskrivning

Som chef med personalansvar för en grupp inom lokalpolisområdet har du ett coachande, motiverande och stöttande förhållningssätt och skapar förutsättningar för individ och grupp att lyckas. I ditt ledarskap är du ett föredöme genom ditt engagemang, din förmåga till empati och ditt intresse för människor.

Du är arbetsgivarföreträdare och är en del av lokalpolisområdets ledningsgrupp som fattar beslut gällande alla verksamhetsgrenar. Det är därför viktigt att du har en helhetssyn på arbetet och god förståelse för och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang. Som gruppchef ska du planera, leda och följa upp gruppens resultat enligt de riktlinjer som finns uppsatta.

Som gruppchef i en BF/IGV-grupp

ska du
-
inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
- ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Du har
- minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperiodenpolisexamen
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

Du besitter
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Tf Lokalpolisområdeschef Jan Hofvenstam som nås på tfn 010-5665531.

Fackliga företrädare

Andrea Tufvesson, Polisförbundet, nås via tfn 070-2953307.

Jan Tuvesson, Seko Polisen, nås via tfn 0761-349310 alt jan.tuvesson@polisen.se

Företrädare för ST och Saco-S nås via polisens växel, tfn 114 14.

Övrig information

Anställningen avser tillsvidareanställning som inspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.

Placering inom Lokalpolisområde Linköping, med placeringsort Linköping

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund.

Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr C310297/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s data-skyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!

Om Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen