Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Gruppchef för stationsbefäl i Karlstad

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Värmlands län

Utlyst

26 september 2019

Ansök senast

18 oktober 2019

Referensnummer

C31369/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Vi söker nu en gruppchef till stationsbefälsgruppen, denna grupp består idag av ca 7 medarbetare som alla verkar i rollen som stationsbefäl.

Lokalpolisområde Karlstad innefattar fem kommuner med totalt 142000 invånare, verksamheten består idag av 16 grupper med ca 165 medarbetare.

Region Bergslagen omfattar Dalarnas-, Värmlands- och Örebro län, där Örebro är huvudort. Inom Region Bergslagen finns 12 lokalpolisområden med sina respektive BF/IGV-grupper, utredningsgrupper och stöd/service-grupper.
Polisområde Värmland består av 4 lokalpolisområden, en utredningssektion samt ett polisområdeskansli.

Arbetsbeskrivning

Du är gruppchef för en grupp om 7 stationsbefäl. Stationsbefälen har en nyckelfunktion vad gäller daglig ledning, styrning och samordning på stationen med ansvar och beslutsmandat inom ett brett spektra av områden. Stationsbefälen har arrestansvar i polisområdet, ansvarar för ordning och säkerhet på polisstationen samt att i förekommande fall hantera de interna larm som inkommer, t.ex. överfallslarm och brandlarm, hanterar, helt eller delvis, personefterlysningar, handräckningar, händelserapporter samt Prio-5-ärenden som inkommer direkt till funktionen eller överlämnas från RLC/PKC/receptionen, vara stationsansvarig samordnare gällande bemanning av verksamhetsnödvändiga funktioner.

I ditt ledarskap är du ett föredöme genom ditt engagemang, din förmåga till empati och ditt intresse för människor. Du är också en del av lokalpolisområde Karlstads ledningsgrupp, som fattar beslut gällande alla verksamhetsgrenar. Det är därför viktigt att du har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang.

Du kommer att få stor frihet att utforma ditt uppdrag samtidigt som det finns ett aktivt samarbete och stöd mellan övriga gruppchefer. Vi arbetar med tillit och som gruppchef har du arbetsmiljöansvar för din grupp.

Den eftersträvade verksamhetskulturen är ett tillitsbaserat ledarskap som säkerställer förståelse, tillit, motivation samt delaktighet hos våra medarbetare.

Kvalifikationer

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i lokalpolisområde Karlstads- ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
- verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du
- minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- polisexamen
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Kontaktpersoner

Mattias Forssten, Chef LPO Karlstad, nås via Polisens växel 11414
Joanna Lindgren, HR-konsult, 010-5675281
 

Fackliga företrädare

Polisförbundet, ST, Saco och SEKO nås via Polisens växel tfn 114 14.

Övrig information

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.


Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll och säkerhetsintervju enligt säkerhetsskyddslagen) kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.


Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till myndigheten för att kunna handlägga din ansökan på ett effektivt och rättssäkert sätt. Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt två år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter


Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost till Polismyndigheten.


Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Länk till kravprofilen.


Varmt välkommen med din ansökan!

 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen