Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Gruppchef till Intern service, Polisområde Östergötland

Är du redo för en större uppgift? Vi söker en gruppchef till Intern service inom Polisområde Östergötland, som har förmåga och vilja att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter.

Organisation

Polisregion Öst

Län

Östergötlands län

Utlyst

16 september 2019

Ansök senast

08 oktober 2019

Referensnummer

A472.544/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Öst är en av Polismyndighetens sju geografiska regioner och består av Södermanlands, Östergötlands och Jönköpings län. Regionen har ca 2000 anställda som arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 35 kommunerna. Verksamheten är organiserad i tre polisområden som sammanfaller geografiskt med länen, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelsesektion samt ett regionskansli. Också nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Nu söker vi en gruppchef till polisområde Östergötland med ansvar för Intern service. Gruppen består idag av 18 medarbetare fördelade geografiskt över länet.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef för Intern service leder och styr du gruppens arbete inom processen intern serviceverksamhet. Denna omfattar bland annat post- och godshantering, vaktmästeri, fordon och utrustning. Gruppchefen har personalansvar och leder verksamheten på kort och lång sikt.

Verksamheten bedrivs på tre orter, Linköping, Norrköping och Motala, där det är viktigt att ha förståelse för hela polisområdets behov men även samverka med polisregionens övriga interna servicegrupper. I uppdraget ingår också att tillsammans med gruppen ha förmåga att kraftsamla resurserna mot specifika uppgifter inom verksamhetsuppdraget.

Som chef för medarbetare inom Intern service inom polisområde Östergötland

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
- ingå i polisområdeskansliets ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- arbeta aktivt och strukturerat med arbetsmiljö, likabehandling och jämställdhet inom ditt verksamhetsområde
- bidra till att vi utför vårt uppdrag på ett så miljövänligt sätt som möjligt
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Du har
- minst ett års sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef med personalansvar under de senaste fem åren
- för funktionen relevant examen/utbildning
- med fördel erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

Du besitter
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av chef Polisområdeskansli, Christian Winkler, 010-5666537.

Fackliga företrädare

Representanter/kontaktpersoner för Polisförbundet, Saco-S och ST nås via polisens växel, tfn 114 14.

Kontaktperson för Seko Polisen, Jan Tuvesson, nås via tfn 0761-349310.

Övrig information

Om anställningen
Anställningen avser tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

Arbetstiden är förlagt till vardagar, dagtid, 40h/vecka med möjlighet till flex.

Placeringsort Linköping

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund.

Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 8 oktober via e-post till jobb.ost@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A472.544/2019 i mejlets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A472.544/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Om Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen