Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Gruppchef till informatörsverksamheten vid Underrättelseenheten

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Utlyst

30 september 2019

Ansök senast

21 oktober 2019

Referensnummer

A497.006/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Gruppchef till informatörsverksamheten vid Underrättelseenheten. Placeringsort inom region Bergslagen enligt överenskommelse (placeringsort Borlänge, Karlstad eller Örebro)

Underrättelseenheten i region Bergslagen består av två sektioner, Sektion Polisområden och Sektion Region. Sektion polisområden består av tre grupper, en i varje polisområde. Sektion Region består av tre grupper: informatörsverksamhet, beredningsgrupp (deskverksamhet) samt analysgrupp med regionalt underrättelsecenter (RUC).

Informatörsverksamheten utgör en viktig del av underrättelseinhämtningen. Verksamheten bedrivs utifrån långsiktiga mål och den Polisoperativa inriktningen för polismyndigheten, POI. Informatörsverksamheten utgör också ett stöd för den strategiska och operativa ledningens planering och beslut om insatser i syfte att förhindra, förebygga och uppdaga brott.

Som gruppchef har du ett coachande, motiverande och stöttande förhållningssätt och skapar förutsättningar för din grupp att lyckas. I ditt ledarskap är du ett föredöme genom ditt engagemang, din förmåga till empati och ditt intresse för människor. Du är också en del av underrättelseenhetens ledningsgrupp, som fattar beslut gällande verksamheten och i samverkan med övriga gruppchefer. Det är därför viktigt att du har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang.

Vi söker nu en gruppchef för informatörsverksamheten med placering inom region Bergslagen.

Arbetsbeskrivning


Som gruppchef inom informatörsverksamheten vid Underrättelseenheten, region Bergslagen ansvarar du för informatörsverksamheten i polisregionen med personal och arbetsmiljöansvar över kontrollanter och hanterare.

Gruppchefen ska förmedla övergripande direktiv och intentioner till medarbetare samt kunna förstå, tolka och anpassa strategierna till den egna verksamheten så att de kan omsättas i handling. I arbetet ingår att delegera och hjälpa medarbetare att bryta ner det övergripande uppdraget.

Som gruppchef i region Bergslagen

ska du
• vara verksamhetsansvarig för informatörsverksamheten i regionen

• tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete

• tillse att arbetet bedrivs enligt riktlinjer för informatörsverksamheten

• delta i underrättelseenhetens ledningsgrupp och nationella möten med övriga chefer inom informatörsverksamheten, regionkontrollanter och myndighetskontrollant

• ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare

• företräda arbetsgivaren genom att ansvara och verka för en arbetsmiljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och utveckling av verksamheten

• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du
• verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter

• arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

• ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

har du
• minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande

• polisexamen

• erfarenhet av underrättelseverksamhet

• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du
• förmåga att använda sig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten

• förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang

• förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

• förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

• förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

• förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Bo Nyberg 010-567 2497, mobil 070-530 82220 eller e-post bo.nyberg@polisen.se .

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Maria Coltman 010-567 5066.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, SACO, ST, SEKO nås via polisens växel 11414

Övrig information

Anställning
• Tillsvidare anställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

• Placering vid underrättelsesektion 1, placeringsort (Borlänge, Karlstad eller Örebro) enligt överenskommelse inom region Bergslagen

• Medför resor

• Arbetstid: förtroendearbetstid

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 21/10 2019 via e-post jobb.bergslagen@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A497.006/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du kontaktar ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!


Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen